Pomocník systému OBERON
Sadzby základných náhrad

OBERON - hlavná ponuka > Vozidlá > Sadzby základných náhrad

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Sadzby základných náhrad v ponuke Vozidlá programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Historický prehľad súm základnej náhrady za každý 1 km jazdy

ZÁKLADNÉ NÁHRADY
Platnosť od Cestné motorové vozidlo Jednostopové vozidlo a trojkolka
od 01.04.2023 0,239 €
0,067 €
od 01.09.2022 0,227 €
0,063 €
od 01.05.2022 0,213 €
0,059 €
od 01.06.2019 0,193 €
0,053 €
Príbuzné témy