Pomocník systému OBERON
Kniha jázd

OBERON - hlavná ponuka > Vozidlá > Kniha jázd

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha jázd v ponuke Vozidlá programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Pri evidovaní jazdy po zadaní dĺžky trasy v km program automaticky vypočíta čas jazdy podľa vzdialenosti.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Z jazdy vytvoriť cestovný príkaz

Zo záznamu v evidencii Knihy jázd vytvorí cestovný príkaz, ktorý bude dostupný v evidencii Cestovné príkazy (ponuka Vozidlá).

Pridať do existujúceho cestovného príkazu

Umožňuje pridať zvolenú jazdu do existujúceho cestovného príkazu.

Zobraziť cestovný príkaz

Zobrazí cestovný príkaz, ktorý je možné upraviť.

Prepočet spotreby PHL

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého možno prepočítať spotrebu PHL v jednotlivých jazdách. Jazdy v ktorých bola spotreba manuálne upravovaná, nebudú do automatického prepočtu zahrnuté.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy