Pomocník systému OBERON
Kniha jázd

OBERON - hlavná ponuka > Vozidlá > Kniha jázd

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Z jazdy vytvoriť cestovný príkaz

Zo záznamu v evidencii Knihy jázd vytvorí cestovný príkaz, ktorý bude dostupný v evidencii Cestovné príkazy (ponuka Vozidlá).

Pridať do existujúceho cestovného príkazu

Program priradí vybratú jazdu do existujúceho cestovného príkazu.

Zobraziť cestovný príkaz

Program zobrazí cestovný príkaz, ktorý je možné upraviť.

Prepočet spotreby PHL

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého program prepočíta spotrebu PHL v jednotlivých jazdách. Jazdy, v ktorých bola spotreba manuálne upravená, nebudú zahrnuté do prepočtu.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy