Pomocník systému OBERON
Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80% paušálnych výdavkov

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80% paušálnych výdavkov

Základné informácie

Zákon 595/2003 o dani z príjmov definuje možnosti uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky nasledujúcim spôsobom:

  1. na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
  2. podľa cien platných v čase ich nákupu (na základe dokladu o ich nákupe), prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze,
  3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

V tejto téme Pomocníka je popísaný tretí spôsob uplatňovania výdavkov, a to vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80%.

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Predkontácie. Vyberte predkontáciu Nákup PHL a stlačte tlačidlo Oprava.
  2. Otvorí sa Formulár Predkontácie (podvojné účtovníctvo) alebo Formulár Predkontácie (jednoduché účtovníctvo), v záložke Základné zmeňte číselnú hodnotu Percento odpočítania na 80.
  3. V záložke Účty pridajte v poli Pripočítateľná položka vyberte samostatný analytický nedaňový účet (na obrázku je účet 501 999), na ktorý sa sa preúčtuje 20% nedaňových výdavkov.

Príklad

Auto je zaradené do majetku firmy, pokladničný doklad v hodnote 50 EUR za nákup nafty je potrebné rozdeliť na 80% daňových výdavkov 40 EUR a 20% nedaňových výdavkou 10 EUR.

80% z celkovej sumy:

DPH - 6,66 EUR

Základ DPH - 33,34 EUR

Obrázok č. 1: Zápis účtovných operácii v účtovnom denníku
Príbuzné témy