Pomocník systému OBERON
Nákup PHL

OBERON - hlavná ponuka > Vozidlá > Nákup PHL

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Nákup PHL v ponuke Vozidlá programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy