Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie dokladu o nákupe PHL

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Zaevidovanie dokladu o nákupe PHL

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach zaevidovania dokladov o nákupe pohonných látok (PHL) v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup zaevidovania dokladu o nákupe PHL v účtovníctve

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Účtovníctvo, Účtovný denník, resp. Účtovníctvo, Peňažný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový a postupujte podľa postupu uvedeného v téme Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka v prípade podvojného účtovníctva, resp. podľa postupu v téme Zápis do peňažného denníka v prípade jednoduchého účtovníctva.
  3. Zvoľte predkontáciu s nastavenou väzbou na knihu Nákup PHL modulu Evidencia vozidiel.
  4. Zadajte sumu dokladu a ostatné údaje. Po zadaní všetkých údajov stlačte tlačidlo OK. Otvorí sa formulár Nákup PHL, v ktorom skontrolujte predvyplnené údaje a doplňte chýbajúce údaje o nákupe PHL.
  5. Stlačením tlačidla OK sa uloží zápis do účtovného, resp. peňažného denníka a zároveň sa doklad o nákupe PHL zaeviduje do knihy Nákup PHL.
Príbuzné témy