Pomocník systému OBERON
Zadanie dokladov o nákupe PHL

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Zadanie dokladov o nákupe PHL

Základné informácie

Postup zaúčtovania dokladu o nákupe PHL s prepojením na účtovný alebo peňažný denník

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Účtovný denník alebo položku Peňažný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový a postupujte podľa postupu uvedeného v téme Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka v prípade podvojného účtovníctva alebo podľa postupu v téme Zápis do peňažného denníka v prípade jednoduchého účtovníctva.
  3. Po zadaní všetkých náležitostí stlačte tlačidlo OK. Otvorí sa formulár Nákup PHL, skontrolujte zadané hodnoty.
  4. Stlačením tlačidla OK sa uloží zápis do knihy účtovného alebo peňažného denníka a zároveň sa zápis o nákupe PHL uloží do evidencie Nákup PHL.
Príbuzné témy