Pomocník systému OBERON
Tvorba knihy jázd

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Tvorba knihy jázd

Základné informácie

Aby sa do jazdy zapísalo príslušné čerpanie PHL je potrebné, aby dátum a čas čerpania bol z rozsahu dátumu a času jazdy.
Príbuzné témy