Pomocník systému OBERON
Tvorba knihy jázd

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Tvorba knihy jázd

Táto téma Pomocníka je venovaná tvorbe knihy jázd v module Evidencia vozidiel.

Základné informácie

Príbuzné témy