Pomocník systému OBERON
Vyplatenie cestovných náhrad

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Vyplatenie cestovných náhrad

Pri vyplácaní cestovných náhrad môžu v praxi nastať tieto situácie:

 1. Zamestnanec pred pracovnou cestou nedostal žiadny preddavok,
 2. Zamestnanec pred pracovnou cestou dostal preddavok.

Vyplatenie cestovných náhrad bez preddavku

Ak zamestnanec pred pracovnou cestou nedostane žiadny preddavok, po návrate preukáže vynaložené výdavky, ktoré mu zamestnávateľ pri spracovaní mzdy vyplatí. Pri úprave mzdy je takémuto zamestnancovi potrebné v OBERON-e pridať zložku mzdy 690 - Cestovné náhrady - vyúčtovanie.

Postup

 1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Tvorba miezd. Zobrazí sa zoznam pracovníkov.
 2. Dvojklikom vyberte pracovníka, ktorému chcete vyplatiť cestovné náhrady. Otvorí sa formulár Úprava mzdy.
 3. V záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový a v ponuke zvoľte položku Náhrada. Otvorí sa formulár Mzdové predkontácie.
 4. Dvojklikom vyberte zložku mzdy 690 - Cestovné náhrady - vyúčtovanie.
 5. Zobrazí sa formulár Náhrada. Do políčka Tarifa vpíšte celkovú sumu cestovných náhrad a stlačte tlačidlo OK.
Obrázok č. 1: Formulár Úprava mzdy po pridaní zložky mzdy 690 - Cestovné náhrady - vyúčtovanie

 

Vyplatenie cestovných náhrad s preddavkom

Ak zamestnanec pred pracovnou cestou dostane preddavok, môžu nastať tieto situácie:

Postup

 1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Tvorba miezd. Zobrazí sa zoznam pracovníkov.
 2. Dvojklikom vyberte pracovníka, ktorému chcete vyplatiť cestovné náhrady. Otvorí sa formulár Úprava mzdy.
 3. V záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový a v ponuke zvoľte položku Zrážka. Otvorí sa formulár Mzdové predkontácie.
 4. Dvojklikom vyberte zložku mzdy 780 - Cestovné náhrady (vrátenie rozdielu).
 5. Zobrazí sa formulár Zrážka. V záložke Základné do políčka Suma vpíšte sumu na zrazenie a stlačte tlačidlo OK.
Príbuzné témy