Pomocník systému OBERON
Mzdové predkontácie

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Mzdové predkontácie

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Mzdové predkontácie v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Pridať, resp. upraviť už existujúcu mzdovú predkontáciu je možné pomocou formulára Mzdová predkontácia.

Postup vytvorenia mzdovej predkontácie

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Mzdové predkontácie.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa formulár Mzdová predkontácia.
  3. Vyberte, resp. zadajte Kategóriu, Typ položky a ďalšie údaje.
  4. Stlačením tlačidla OK sa nová predkontácia uloží.
Príbuzné témy