Pomocník systému OBERON
Formulár Mzdová predkontácia

Formulár Mzdová predkontácia umožňuje pridať, resp. upraviť už existujúcu mzdovú predkontáciu. Formulár je dostupný z ponuky MzdyMzdové predkontácie, tlačidlo Nový alebo Oprava

Popis formulára Mzdová predkontácia

Kategória

Zvoľte kategóriu mzdovej zložky:

 • Základné zložky
 • Iné príjmy
 • Príplatky
 • Odmeny
 • Náhrady
 • Zrážky
 • Zúčtovanie
 • Ostatné zložky

Typ zložky

Zvoľte typ zložky, typ sa mení v závislosti od zvolenej kategórie.

Číslo predkontácie

Zadáva sa spravidla trojmiestne číslo predkontácie - používa sa pri rýchlom zadávaní mzdových zložiek pri tvorbe miezd.

Názov predkontácie

Názov sa automaticky vytvára podľa typu mzdovej zložky, tu je ho možné upraviť.

Automaticky podľa aktuálnej sadzby

Predkontácia určuje typ mzdovej zložky a aj jej tarifu. Tarifu je možné zadať v jej absolútnej hodnote (konkrétne číslo), prípadne je možné začiarknuť toto pole. Vtedy sa sadzba preberá podľa nastavení sadzieb podľa aktuálne platnej legislatívy pre dané obdobie, napr. výška daňového bonusu na dieťa. Ak je toto pole zakázané, mzdová zložka (už z jej povahy) neumožňuje použiť automatickú sadzbu.

Spôsob výpočtu

Zvoľte, akým spôsobom sa bude mzdová predkontácia počítať. Spôsob výpočtu sa líši v závislosti od predkontácie, zvyčajne pri jednej predkontácii nie sú dostupné všetky možnosti. Spôsob výpočtu môže byť:

 • percento (3-mesačný priemer) - tento spôsob sa používa pri výpočte výšky príplatku. Príplatok sa bude počítať ako percento z trojmesačného priemeru mzdy pracovníka.
 • percento (minimálna mzda) - tento spôsob sa používa pri výpočte výšky príplatku. Príplatok sa bude počítať ako percento z minimálnej hodinovej mzdy.
 • percento (priemer pre odmeny) - tento spôsob sa používa pri výpočte výšky príplatku. Príplatok sa bude počítať na základe používateľom zadanej tarify. Tento spôsob sa využíva napr. v školstve.
 • čiastka na hodinu/deň - do poľa Tarifa sa zadáva suma v eurách.

Tarifa

Tarifa môže byť zadaná ako čiastka, prípadne čiastka za hodinu, deň alebo ako percento.

Platnosť

Zadáva sa platnosť mzdovej predkontácie. Ak nebude zadané pole Obdobie do, mzdová predkontácia bude mať neobmedzenú platnosť.
Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.
Príbuzné témy