Pomocník systému OBERON
Cestovné náhrady

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Cestovné náhrady

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike cestovných náhrad v systéme OBERON.

Pracovná cesta a jej náležitosti

Tlačivo

Obrázok č. 1: Formulár cestovného príkazu v OBERON-e

 

Na aké cestovné náhrady má zamestnanec nárok?

Podľa zákona zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:

Spôsob dopravy

Zamestnanec môže na pracovnú cestu vycestovať:

Preddavky na cestovné náhrady

Preddavok na náhrady zamestnávateľ:

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Platia sa z cestovných náhrad odvody a dane?

Ako sa vyplácajú cestovné náhrady?

Informácie o vyplácaní cestovných náhrad v OBERON-e sú dostupné v téme Vyplatenie cestovných náhrad.
Príbuzné témy