Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Evidencia vozidiel pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom Evidencia vozidiel.

1. Vozidlá

2. Sadzby základných náhrad

3. Nastavenie predkontácií pri uplatňovaní 80 % paušálnych výdavkov

Príbuzné témy