Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Evidencia vozidiel pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Nastavenia programu

Aby bolo možné s modulom Vozidlá pracovať, musí byť v nastaveniach programu tento modul povolený. Ak je modul povolený a používateľ nemá na neho obmedzená práva, zobrazí sa v hlavnej ponuke programu položka Vozidlá.

2. Vozidlá

V položke ponuky Vozidlá je potrebné zadať údaje o vozidle, prípadne viacerých vozidlách. Pri vyplňovaní jednotlivých polí o vozidle bude potrebný technický preukaz vozidla, keďže sú v ňom zapísané niektoré potrebné údaje, napr. číslo VIN, priemerná spotreba a pod. Pole Počiatočný stav počítadla je možné zadať aj dodatočne.

3. Sadzby základných náhrad

Pri využívaní súkromného vozidla odporúčame skontrolovať sadzby základných cestovných náhrad.

4. Nastavenie predkontácií pri uplatňovaní 80% paušálnych výdavkov

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné hmoty vo forme paušálnych výdavkov je potrebné na predkontácii nastaviť percento odpočítania. Ďalšie informácie získate v téme Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80% paušálnych výdavkov.

Príbuzné témy