Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Moduly

Systém OBERON sa skladá z viacero modulov (Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad, Pokladnica OBERON, Hotel, Vozidlá). Firma môže z týchto modulov využívať všetky, alebo len vybrané. Ponuky programu (menu) nevyužívaných modulov sa nebudú zobrazovať. V prípade, že firma nemá zakúpenú licenciu na všetky moduly, bude môcť využívať tieto moduly aj bez licencie. Tieto moduly bude možné využívať s obmedzením vyplývajúcim z licenčných podmienok.

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Účtovná jednotka používa nasledovné moduly:

Jednoduché/Podvojné účtovníctvo

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka Účtovníctvo a v nej knihy Peňažný/Účtovný denníkPredkontácieKniha evidencie DPH atď..

Sklad

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka Sklad a v nej knihy (Skladové kartySkladové pohybyPríjemkyVýdajky) a ďalšie funkcie a knihy súvisiace s vedením skladovej evidencie v systéme OBERON.

Pokladnica OBERON

Po začiarknutí sa v ponuke Sklad sprístupnia možnosti Pokladnica OBERONPokladničné doklady. Na to aby bola viditeľná ponuka Pokladničné doklady, stačí ak na tomto alebo inom počítači v sieti bol nainštalovaný aspoň jeden fiškálny modul.

Hotelová recepcia

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka Hotel a ďalšie funkcie modulu Hotel. Základné knihy hotelovej recepcie sú Grafický prehľad iziebKniha ubytovanýchKniha rezerváciíPokladničná knihaHotelové účty ...

Evidencia vozidiel

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka Vozidlá a v nej knihy Kniha jázdCestovné príkazyNákup PHL a iné.

CRM a registratúra

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka CRM a v nej napríklad knihy Úlohy a udalostiKalendár udalostíRegistratúrny denníkRegistratúrny plán a iné.
Príbuzné témy