Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Moduly

Formulár Nastavenia - Firma - Moduly umožňuje vybrať, prípadne optimalizovať (obmedziť) moduly, ktoré bude daná účtovná jednotka (firma) používať. Moduly, ktoré nebudú vybrané, sa nebudú zobrazovať v hlavnej ponuke programu OBERON - Agenda firmy. V prípade, že bude so systémom pracovať viac používateľov, výber používaných modulov je možné nastaviť pre každého používateľa samostatne. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Firma zvoľte oddiel Moduly

Popis formulára Nastavenia - Firma - Moduly

Podvojné/Jednoduché účtovníctvo

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Účtovníctvo a v nej príslušné evidencie (Peňažný/Účtovný denníkPredkontácieKniha evidencie DPH atď.) a ďalšie funkcie modulu.

Skladová evidencia

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Sklad a v nej príslušné evidencie (Skladové kartySkladové pohybyPríjemkyVýdajky) a ďalšie funkcie súvisiace s vedením skladovej evidencie v systéme OBERON.

Pokladnica OBERON

Po začiarknutí sa v ponuke Sklad sprístupnia položky Pokladnica OBERONPokladničné dokladyKniha tržiebBonovacia kniha.

Evidencia vozidiel

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Vozidlá a v nej príslušné evidencie: Kniha jázdCestovné príkazyNákup PHL a iné.

CRM a registratúra

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka CRM a v nej knihy Úlohy a udalostiKalendár udalostíRegistratúrny denníkRegistratúrny plán a iné.

Mzdy a dochádzka

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Mzdy a v nej príslušné evidencie a ďalšie funkcie modulu MzdydochádzkaPracovníciPracovné pomery pracovníkovEvidencia príchodov a odchodov, Pracovný kalendárTvorba miezd atď.

Hotelová recepcia

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Hotel a v nej príslušné evidencie a ďalšie funkcie modulu Hotelová recepcia. Základné knihy hotelovej recepcie sú Grafický prehľad iziebKniha ubytovanýchKniha rezerváciíPokladničná knihaHotelové účty atď.
Príbuzné témy