Pomocník systému OBERON
Pokladničná kniha

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Pokladničná kniha

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

V pokladničnej knihe sú dostupné ďalšie možnosti práce so zápismi, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Doklad schváliť (zrušiť schválenie)

Jednotlivé doklady je možné schvaľovať (tlačidlo Možnosti). Schválený doklad nie je možné opraviť a ani vymazať. Schváliť doklad môže len iný používateľ, ako ten, ktorý doklad vytvoril, s právom používateľa - Pokladničná kniha - doklad schváliť (zrušiť schválenie). Samozrejme schválenie je možné aj zrušiť a tak daný doklad opraviť. Zrušiť schválenie však môže len používateľ, ktorý doklad schválil. Vyžadovať schválenie dokladu je potrebné povoliť v nastaveniach programu.

Prečíslovanie pokladničných dokladov

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné hromadne prečíslovať pokladničné doklady. Prečíslovanie pokladničných dokladov sa robí v prípade, keď sa neúčtuje v chronologickom (časovom) slede, prípadne keď sa doplní určitý "zabudnutý" doklad. Pred samotným začatím prečíslovania pokladničných dokladov odporúčame vytvoriť záložnú kópiu údajov, keďže prečíslovanie dokladov je nevratný proces (nie je možné vrátiť sa späť k pôvodným hodnotám).

Zobraziť väzby dokumentu

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet, pokladničná kniha). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápisy vytlačiť, upraviť a exportovať.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy