Pomocník systému OBERON
Cenotvorba ubytovania

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Cenotvorba ubytovania

Základné informácie

Väzba  Izba -> Typ izby -> Typ cenovej hladiny -> Cenové sadzby

Obrázok č. 1: Príklad nastavenia cenotvorby ubytovania

 

Príbuzné témy