Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie rezervácie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Zaevidovanie rezervácie

V tejto téme Pomocníka je popísaný spôsob ako zaevidovať novú rezerváciu ubytovania v module Hotel. Rezerváciu je možné zaevidovať dvoma spôsobmi, a to z grafického prehľadu izieb (odporúčame) alebo priamo do knihy rezervácií.

Postup vytvorenia rezervácie ubytovania

  1. Otvorte Grafický prehľad izieb, nastavte sa na dátum od ktorého chcete zaevidovať rezerváciu. Označením viacerých buniek (kláves CTRL) a izieb je možné vytvoriť rezerváciu viacerých izieb súčasne (hromadná rezervácia). Stlačte pravé tlačidlo myši, otvorí sa kontextová ponuka. Zvoľte položku Nová rezervácia, otvorí sa formulár Rezervácia na zadanie údajov o rezervácii.
  2. Alternatívne v ponuke Hotel zvoľte položku Kniha rezervácií, otvorí sa uvedená kniha. V spodnej časti formulára stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár s viacerými záložkami, ktorý umožňuje zadať všetky potrebné údaje o rezervácii.
  3. Zadajte dátum príchodu a odchodu, počet osôb - tieto údaje sú povinné. Zadajte aj ďalšie údaje ako meno a priezvisko, kontaktné údaje a stav rezervácie. 
  4. Po zadaní údajov v prvej záložke je potrebné vybrať izbu (alebo i viac izieb), ktoré si osoba rezervuje. Môžete tak urobiť v záložke Izby
  5. V záložke Obchodný partner je možné zadať obchodného partnera alebo rezervácii priradiť zdroj (priamy kontakt, zľavový portál, cestovná agentúra atď.).
  6. Po vybraní izieb je možné v záložke Služby zadať jednotlivé objednané služby. Služby je, samozrejme, možné doplniť aj neskôr, po príchode hosťa.
  7. Po stlačení tlačidla OK je zaevidovanie rezervácie ukončené, do knihy rezervácie sa zapíše nový záznam.

On-line rezervácia

V systéme OBERON existuje riešenie na vytvorenie rezervačného formulára ubytovania na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia. Viac informácií nájdete v téme Hotelová recepcia - rezervačný formulár ubytovania.

Podobným spôsobom je možné zaevidovať aj dopyt na ubytovanie (položka Nová rezervácia (dopyt)). Na rozdiel od rezervácie, dopytov možno zadať na rovnaký termín a izbu viacero.
Príbuzné témy