Pomocník systému OBERON
Zdroje rezervácie

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Zdroje rezervácie

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o zdrojoch rezervácií ubytovania v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Postup vytvorenia rezervácie ubytovania je dostupný v téme Zaevidovanie rezervácie.
Obrázok č. 1: Tlačový výstup vo forme koláčového grafu  
Príbuzné témy