Pomocník systému OBERON
Zdroje rezervácie

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Zdroje rezervácie

Základné informácie

Postup vytvorenia rezervácie ubytovania je dostupný v téme Zaevidovanie rezervácie.
Obrázok č. 1: Tlačový výstup vo forme grafu  
Príbuzné témy