Pomocník systému OBERON
Rezervačný formulár ubytovania

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Web Booking Engine > Rezervačný formulár ubytovania

V systéme OBERON existuje možnosť vytvoriť rezervačný formulár ubytovania (web booking engine, internet booking engine, smart booking engine, on-line booking system...) na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia a prepojiť ho s modulom Hotelová recepcia. Táto téma obsahuje základné informácie o tomto prepojení vrátane popisu viacerých spôsobov implementácie rezervačného formulára.

Základné informácie

Možnosti rezervačného formulára

Rezervačný formulár ubytovania je možné zriadiť na webovej stránke ubytovacieho zariadenia aj jednoduchou inštaláciou pluginu OBERON - Hotel Reservation priamo do systému WordPress. Bližšie informácie je možné získať v téme Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress.
Obrázok č. 1: Formulár rezervačného formulára ubytovania

Implementácia rezervačného formulára do webovej stránky   

Implementáca rezervačného formulára do internetovej stránky pomocou IFrame
Copy Code
// Funkcia na zmenu veľkosti stránky podľa rezervačného formulára
<script>
function resizeParentIframe() {
  var par = window.parent;
  if (!par || !_self.defaults.parentIframeID) return;
  setTimeout(function () {
    var target = par.postMessage ? par : (par.document.postMessage ? par.document : undefined);
    if (typeof target != "undefined" && document.body.scrollHeight) {
      var container = $(".main");
      var data = { event: "resizeIframe", height: container.height() };
      target.postMessage(data, "*");
    }
  }, 500); //čas vyvolania udalosti musí byť dosť dlhý aby sa vykonala po plnom vyrolovaní zoznamu izieb rezervácie
}
</script>

// Rezervačný formulár volaný pomocou IFrame
<p>
<iframe align="middle" frameborder="0" height="700" id="ID_IFrame" scrolling="no" src="http://192.168.16.101:25561/html?c=hotel_BaseForm_ReservationAccommodation" width="700"></iframe>
</p>

Responzívny dizajn

Responzívny dizajn - úprava CSS webovej stránky
Copy Code
// Nastavenie šírky IFrame v závislosti na maximálnej šírke stránky. Je ho potrebné vložiť do základného CSS danej webovej stránky
#ID_IFrame {
 width: 700px;  
}
@media only screen and (max-width: 640px) {
  #ID_IFrame {
    width: 570px;
  }
}
@media only screen and (max-width: 520px) {
  #ID_IFrame {
    width: 450px;
  }
}
@media only screen and (max-width: 420px) {
  #ID_IFrame {
    width: 360px;
  }
}
@media only screen and (max-width: 360px) {
  #ID_IFrame {
    width: 310px;
  }
}
@media only screen and (max-width: 320px) {
  #ID_IFrame {
    width: 270px;
  }
}

Jazykové mutácie    

Obrázok č. 2: Formulár rezervačného formulára ubytovania v anglickom jazyku s upravenou grafickou témou
Implementáca rezervačného formulára do internetovej stránky pomocou IFrame (anglický jazyk)
Copy Code
// Funkcia na zmenu veľkosti stránky podľa rezervačného formulára
<script>
function resizeParentIframe() {
  var par = window.parent;
  if (!par || !_self.defaults.parentIframeID) return;
  setTimeout(function () {
    var target = par.postMessage ? par : (par.document.postMessage ? par.document : undefined);
    if (typeof target != "undefined" && document.body.scrollHeight) {
      var container = $(".main");
      var data = { event: "resizeIframe", height: container.height() };
      target.postMessage(data, "*");
    }
  }, 500); //čas vyvolania udalosti musí byť dosť dlhý aby sa vykonala po plnom vyrolovaní zoznamu izieb rezervácie
}
</script>

// Rezervačný formulár volaný pomocou IFrame (Anglicky)
<p>
<iframe align="middle" frameborder="0" height="700" id="ID_IFrame" scrolling="no" src="http://192.168.16.101:25561/html?c=hotel_BaseForm_ReservationAccommodation&lang=en" width="700"></iframe>
</p>
Príbuzné témy