Pomocník systému OBERON
Izby

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Izby

Vo formulári Zoznam izieb je možné nadefinovať izby daného ubytovacieho zariadenia. Izby ubytovacieho zariadenia je možné členiť podľa objektov (napr. budov), zoskupení izieb a majiteľov izieb. Podľa týchto kritérií je potom možné zostaviť rôzne tlačové výstupy či štatistiky.

Formulár Izba

Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Izba.

Formulár Typ izby

Typ izby je parameter charakterizujúci izbu a je kľúčový pre prakticky všetky základné funkcie programu (rezervácie, ubytovanie, výpočet ceny za ubytovanie a ďalšie). Určuje počet pevných lôžok a prísteliek a cenovú hladinu.

Zadajte základné parametre typu izby - názov, počet lôžok, počet prísteliek, typ cenovej hladiny, počet dní, po koľkých sa má uskutočniť výmena uterákov a posteľnej bielizne. Výmena uterákov a bielizne sa zobrazí v grafickom prehľade izieb (ikonka vankúša), prípadne v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu....

Ignorovať výmenu v posledný deň pobytu (deň pred odchodom) - začiarknutie políčka zabezpečí, aby sa v grafickom prehľade izieb nezobrazovalo upozornenie na vykonanie plánovanej výmene bielizne a uterákov deň pred odchodom hosťa, keďže bielizeň sa bude meniť pri upratovaní izby po odchode hosťa.

Príklad: Výmena bielizne je nastavená po 3 dňoch. Hosť je ubytovaný v pondelok a odchádza o týždeň v pondelok (7 dní). V prípade nezačiarknutia políčka Ignorovať výmenu v posledný deň pobytu bude v grafickom prehľade izieb program upozorňovať na výmenu bielizne vo štvrtok a v nedeľu. V prípade, že bude nastavený parameter Ignorovať výmenu v posledný deň pobytu, výmena bielizne v nedeľu (deň pred odchodom) sa nebude zobrazovať.

Zadáva sa jedinečný identifikátor pre typ izby, ktorý slúži na prepojenie s externými systémami, napríklad s rezervačným systémom D-EDGE. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.
Príbuzné témy