Pomocník systému OBERON
Formulár Izba

Formulár Izba umožňuje zadať a zmeniť informácie o konkrétnej izbe alebo apartmáne. Formulár Izba je dostupný z ponuky HotelIzby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Izba

Číslo a názov izby

Zadáva sa číslo a názov izby, napríklad Číslo: 101, Názov: Apartmán 2.

Typ izby

Typ izby je parameter charakterizujúci izbu a je kľúčový pre prakticky všetky základné funkcie programu (rezervácie, ubytovanie, výpočet ceny za ubytovanie a ďalšie). Kliknutím na tlačidlo  sa otvorí formulár Typy izieb, v ktorom je potrebné zadať nastavenia pre daný typ izby - počet lôžok, počet prísteliek, výmena bielizne a uterákov, identifikátor rezervačného systému, a pod.

Skrátený popis

Zadáva sa skrátený popis, pomocou ktorého môže obsluha na recepcii rozlíšiť izby. Skrátený popis býva zobrazený v grafickom prehľade izieb, najčastejšie sa zadáva počet pevných lôžok a prístelok, napríklad 2+1.

Telefónne číslo

Zadáva sa telefónne číslo na danú izbu v prípade, že ubytovacie zariadenie má na izbách zriadené telefóny.

Veľkosť izby

Zadáva sa veľkosť izby v m2. Údaj slúži ako doplnková informácia pre zamestancov ubytovacieho zariadenia, napríklad v prípade dotazu zo strany hostí. 

Farba izby

Na rozlíšenie izieb v grafickom prehľade je možné priradiť izbe konkrétnu farbu. Napríklad izby v jednej budove/poschodí budú mať inú farbu ako izby v druhej budove/poschodí, alebo  izby typu 2+0 budú mať určitú farbu, atď.

Objekt

Objekt sa zadáva v prípade, že ubytovacie zariadenie sa skladá z viacerých objektov (budov). Podľa objektu je možné zobrazovať izby v grafickom prehľade. Ďalej je možné aj tlačiť rôzne tlačové výstupy. K objektu je možné priradiť prevádzku, ktorej názov a adresa budú tlačené na tlačových výstupoch napr. Hlásenie pobytu pre cudzineckú políciu, alebo Ubytovací poukaz - Voucher.

Upratovanie - rajón

V prípade rozdelenia ubytovacieho zariadenia na rajóny, sa zadáva rajón určený na upratanie. Rajón bude použitý v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu, kde je možné tlačiť izby ktoré je potrebné upratať vo zvolenom rajóne. Tlačový výstup je členený podľa poschodia.

Zoskupenie

Zoskupenie izieb predstavuje konkrétnu spoločnú vlastnosť daných izieb.
V záložke Popis izby je možné pridať bližšieho popisu danej izby. Popis môže obsahovať napríklad informácie o fajčiarskej/nefajčiarskej izbe, vybavenie izby, atď.
Zadáva sa majiteľ (vlastník) izby. Toto nastavenie sa využíva pri apartmánových domov, v ktorom každý apartmán (izba) má iného majiteľa. Majiteľ izby je využívaný v tlačových výstupoch, napríklad Zoznam izieb (majitelia), Prehľad vyťaženosti izieb.

Zadáva sa jedinečný identifikátor izby, ktorý slúži na prepojenie OBERON-u s externými systémami, napr. so systémom dverových zámkov Salto. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.

Typ prepojenia:

  • Predvolené - bližšie nedefinované prepojenie
  • Salto - iné autorizácie - ďalšie prepojenia k izbe, napr. klimatizácia, garážové státie, atď.
  • Salto - identifikátor izby - identifikuje izbu

Hodnota - zadáva sa číslo, ktoré definuje izbu v systéme Salto

Príbuzné témy