Pomocník systému OBERON
Dverové zámky SALTO

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dverové zámky > Dverové zámky SALTO

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o dverových zámkoch SALTO - jednom z hotelových zámkových systémov podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dverový zámok Salto XS4 mini

Technické informácie

Postup inštalácie

K inštalácii dverových zámkov okrem softvéru Hotelová recepcia sú potrebné nasledujúce komponenty:

 1. Inštalujte dverové zámky na dvere.
 2. Nainštalujte do počítača softvér od výrobcu.
 3. Pripojte do počítača hardvérový programátor (kódovač) kariet.
 4. Na pripojenie zariadenia v module Hotelová recepcia otvorte program OBERON - Agenda firmy a v ponuke Servis vyberte položku Zariadenia.
 5. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte:
      - Názov - pomenovanie zariadenia,
      - Typ zariadenia - vyberte Dverové zámky.
      -
   Model - vyberte zo zoznamu model SALTO.
 6. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie a nastavte názov servera a číslo IP portu zariadenia zhodné s nastavením v softvéri od výrobcu.
 7. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 8. Inštalácia dverových zámkov je ukončená.

Aktivácia prístupovej karty pri príchode hosťa

 1. Aktivovať prístupovú kartu je možné z dvoch miest v programe - z grafického prehľadu izieb alebo z knihy ubytovaných.
 2. Zaevidujte hosťa podľa postupu uvedeného v téme Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa).
 3. Vo formulári Ubytovanie v záložke Ubytované osoby vyberte osobu, ktorej chcete aktivovať prístupovú kartu.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Aktivácia prístupovej karty pre dverové zámky (F7). Zobrazí sa formulár, ktorý vás vyzve na priloženie prístupovej karty. Stlačením tlačidla Zmeniť oprávnenia je možné zmeniť prístupové oprávnenia karty (napr. na vstup do garáže, wellnessu a pod.). Prístupové oprávnenia (SALTO - iné autorizácie) sa nastavujú v záložke Externé systémy formulára Izba (ponuka HotelIzby).
 5. Na výzvu priložte prístupovú kartu ku kódovaču. Aktivácia prístupovej karty je ukončená.
 6. Obdobný postup je možné použiť aj na vytvorenie kópie prístupovej karty.
Obrázok č. 2: Aktivácia prístupovej karty

Obrázok č. 3: Zmena oprávnení prístupovej karty

Príbuzné témy