Pomocník systému OBERON
Dverové zámky Salto

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dverový zámok Salto XS4 mini

Technické informácie

Postup inštalácie dverových zámkov

  1. V systéme OBERON je potrebné pridať dverové zámky medzi zariadenia. V ponuke Servis vyberte položku Zariadenia.
  2. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Zariadenia.
  3. Zadajte pomenovanie zariadenia, v zozname Druh zariadenia vyberte Dverové zámky, v zozname Typ zariadenia zvoľte Salto.
  4. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie a nastavte IP port zariadenia. Parametre sa nastavia automaticky po stlačení tlačidla Detegovať.
  5. Stlačením tlačidla OK sa zariadenie uloží.

Aktivácia prístupovej karty pri príchode hosťa

  1. Príchod hosťa je potrebné zaevidovať do knihy ubytovaných. Vyberte ponuku HotelGrafický prehľad izieb.
  2. Myšou vyberte príslušný dátum príchodu a izbu. Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Nové ubytovanie. Otvorí sa formulár Ubytovanie.
  3. Na karte ubytovania v záložke Ubytované osoby je potrebné zadať aspoň jednu osobu. Pod zoznamom zaevidovaných hostí sa nachádza tlačidlo Možnosti. Po stlačení tlačidla vyberte možnosť Aktivovať kartu pre dverové zámky (F7). Zobrazí sa formulár, ktorý vás vyzve na priloženie prístupovej karty. Stlačením tlačidla Zmeniť oprávnenia je možné zmeniť prístupové oprávnenia karty, napríklad Klíma, Garáž. Prístupové povolenia sa nastavujú v ponuke HotelIzby (záložka Externé systémy).
  4. Po priložení prístupovej karty je aktivácia ukončená.
  5. Korektné aktivovanie prístupovej karty môžete overiť v kódovači čipových kariet.
Príbuzné témy