Pomocník systému OBERON
Dverové zámky

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dverové zámky > Dverové zámky

Základné informácie

Postup inštalácie dverových zámkov

 1. Nainštalujte softvér dodávaný k dverovým zámkom. Pred samotnou inštaláciou odporúčame mať z dôvodu otestovania funkčnosti dverové zámky fyzicky zapojené.
 2. Pripojte hardvérový programátor (kódovač) kariet na vydávanie kariet na recepcii.
 3. Pripojenie zariadenia v module Hotelová recepcia:
      - V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis vyberte položku Zariadenia.
      - Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte názov zariadenia.
      - Typ zariadenia - vyberte Dverové zámky.
      -
   Model - vyberte zo zoznamu model dverových zámkov.
      - Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie a nastavte IP port zariadenia, názov servera atď.

Nastavenie v OBERON-e

Na prístupové karty môžu byť naviazané ďalšie služby, napr. klimatizácia, parkovisko, vstup do fitnesu, wellness. Takéto identifikátory je možné zadať ku každej izbe osobitne vo formulári Izba (ponuka Hotel). 

Aktivácia prístupovej karty

 1. Aktivovať prístupovú kartu je možné z dvoch miest v programe - z grafického prehľadu izieb alebo z knihy ubytovaných. Zaevidujte hosťa podľa postupu uvedeného v téme Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa).
 2. Vo formulári Ubytovanie v záložke Ubytované osoby vyberte osobu, ktorej idete aktivovať prístupovú kartu.
 3. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Aktivácia prístupovej karty pre dverové zámky. Otvorí sa formulár (Obrázok č. 1), priložte prístupovú kartu k snímaču. Aktivácia prístupovej karty je ukončená.
 4. Zmeniť oprávnenia k danej prístupovej karte je možné stlačením tlačidla Zmeniť oprávnenia. Otvorí sa formulár (Obrázok č. 2). Oprávnenia sa nastavujú vo formulári Izba.
 5. Obdobný postup je možné použiť aj na vytvorenie kópie prístupovej karty.
Obrázok č. 1: Aktivácia prístupovej karty

 

Obrázok č. 2: Zmeniť oprávnenia prístupovej karty

 

Príbuzné témy