Pomocník systému OBERON
Dverové zámky SEALOCK

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dverové zámky > Dverové zámky SEALOCK

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o dverových zámkoch SEALOCK - jednom z hotelových zámkových systémov podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dverový zámok SEALOCK

Technické informácie

Postup inštalácie

K inštalácii dverových zámkov sú okrem softvéru Hotelová recepcia potrebné nasledujúce komponenty:

 1. Inštalujte dverové zámky na dvere.
 2. Nainštalujte softvér SEAGUEST.
 3. Pripojte do počítača hardvérový programátor (kódovač) kariet.    
 4. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 5. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 6. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Dverové zámky, zadajte názov zariadenia, vyberte model SeaGuest a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte názov servera a číslo IP portu zariadenia zhodné s nastavením v softvéri SEAGUEST.
 7. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 8. Inštalácia dverových zámkov je ukončená.

Aktivácia prístupovej karty   

 1. Skôr, ako budete aktivovať prístupové karty v module Hotelová recepcia, musí byť na počítači spustený softvér SEAGUEST.
 2. Aktivovať prístupovú kartu je možné z dvoch miest v programe - z grafického prehľadu izieb alebo z knihy ubytovaných.
 3. Zaevidujte hosťa podľa postupu uvedeného v téme Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa).
 4. Vo formulári Ubytovanie v záložke Ubytované osoby vyberte osobu, ktorej chcete aktivovať prístupovú kartu.
 5. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Aktivácia prístupovej karty pre dverové zámky (F7). Po otvorení formulára (Obrázok č. 2) priložte prístupovú kartu ku kódovaču. Aktivácia prístupovej karty je ukončená.
 6. Korektné aktivovanie prístupovej karty môžete overiť v softvéri SEAGUEST.
 7. Obdobný postup je možné použiť aj na vytvorenie kópie prístupovej karty.
Obrázok č. 1: Aktivácia prístupovej karty

 

Príbuzné témy