Pomocník systému OBERON
Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu

Pre ubytovacie zariadenia typu apartmánový hotel je možné sprístupniť obsadenosť jednotlivých izieb/apartmánov cez nadstavbovú webovú aplikáciu OBERON Web. OBERON Web môže byť spustený v ľubovoľnom webovom prehliadači, pričom svojou funkčnosťou je prispôsobená aj na použitie na tabletoch či mobilných telefónoch. Keďže je to webová aplikácia, nezáleží na používanom operačnom systéme daného zariadenia - či už je to Windows, Windows Phone, Android, iOS, Linux atď.

Základné informácie

Nastavenie údajov majiteľovi

 1. V ponuke FirmaObchodní partneri stlačte tlačidlo Nový a zadajte údaje o majiteľovi izby (môže to byť firma alebo súkromná osoba). V záložke Osoby stlačte stlačidlo Nový a zadajte Priezvisko, E-mail a Heslo pre webové služby. Pri prihlasovaní bude e-mailová adresa použitá ako Meno/Login.
 2. Stlačením tlačidla OK bude obchodný partner/majiteľ izby uložený.
 3. V ponuke Hotel, Izby vyberte izbu a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Zobrazí sa formulár, v záložke Majiteľ izby stlačte tlačidlo  a zo zoznamu vyberte majiteľa danej izby.
 5. Stlačením tlačidla OK bude majiteľ izby uložený.

Postup inštalácie webovej služby

 1. Na počítači, na ktorom bude webová služba spustená, v nastavení programu v záložke Export/Import začiarknite Umožniť používať webové služby
 2. Otvorte program OBERON Center. Pre zaregistrovanie webovej služby je nutné ho spustiť s právami administrátora. 
 3. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. V uvedenom formulári je potrebné nadefinovať webovú službu.
 4. V záložke Základné zadajte Názov webovej služby a nastavte Typ služby vyberte OBERON. Nastavte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná. Port musí byť voľný - teda v systéme Windows ho nesmie používať iná služba.
 5. V záložke Databáza vyberte databázu účtovnej jednotky, ďalej zvoľte používateľa pre spúšťanie webovej služby.
 6. Pre podrobné nastavenia služby stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár, v ktorom:
    - zaškrtnite možnosť Povoliť webovú službu,
    - zabezpečenie - vyberte zabezpečenie. Viac informácií o autorizácií a zabezpečení získate v téme Formulár Nastavenia webovej služby OBERON.
    - Autentifikácia používateľov - vyberte Obchodní partneri
 7. Stlačte tlačidlo Podrobné nastavenie webovej služby.
 8. Otvorí sa formulár, v ktorom je možné nastaviť, ku akým údajom bude mať obchodný partner prístup. V oddiele OBERON Web môžete nastaviť predvolenú obrazovku, napr. Hotel - grafický prehľad izieb. V oddiele Hotelová recepcia nastavte, aké údaje budú zobrazované. Odporúčame osobné údaje o hosťoch nastaviť ako skryté.
 9. Aby systém Windows uvedenú webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať registráciu tejto služby - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Ak by ste chceli dodatočne zmeniť napr. číslo portu, najskôr je potrebné zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a opäť vykonať registráciu.
 10. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. V prehľade komunikácie sa nachádza odkaz v tvare napr. http://169.254.183.187:21001 zobrazí stránku s WSDL popisom SOAP komunikácie. Odkaz http://169.254.183.187:21001/login umožní zobraziť stránku OBERON WEB.
 11. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 12. Ak sa bude pristupovať k službe aj z iného počítača v sieti (prípadne z internetu), je potrebné nastaviť bránu firewall - povoliť uvedený port. Ak je potrebné pristupovať k službe z internetu, je potrebné nastaviť sieťový smerovač. 
Inštalácia webovej služby je určená pre servisných technikov, keďže vyžaduje určité znalosti sieťovej infraštruktúry (nastavenie brány firewall, nastavenie sieťového smerovača). Pred samotnou inštaláciou sa oboznámte zo základnými informáciami o webových službách, prípadne ďalšie informácie získate v téme Inštalácia webovej služby.
 Obrázok č. 1: Grafický prehľad izieb majiteľa jednej izby
Príbuzné témy