Pomocník systému OBERON
Manažér rezervačných kanálov Beds24

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Manažér rezervačných kanálov Beds24

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o Beds24 (Beds24 GmbH, Nemecko - oficiálna stránka www.beds24.com) - jednom z manažérov rezervačných kanálov podporovaných v systéme OBERON, ktorý umožňuje prepojenie systému OBERON predovšetkým s rezervačnými portálmi ubytovania (napr. Booking.com). Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným riešením Odporúčané riešenia.

Základné údaje

Obrázok č. 1: Logo manažéra rezervačných kanálov Beds24

Rezervačný formulár Beds24

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Beds24.

Implementácia Beds24

Cena

Firma EXALOGIC ponúka spoplatnenú pomoc s implementáciou Beds24 spravidla formou vzdialenej pomoci. Viac informácií o službe získate v téme Pomoc s implementáciou Beds24.

Obrázok č. 2: Grafický prehľad (Calendar) v Beds24


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy