Pomocník systému OBERON
Prepojenie Beds24.com s Booking.com

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty a služby > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Prepojenie Beds24.com s Booking.com

Podľa tejto témy Pomocníka je možné prepojiť manažér rezervačných kanálov (channel manager) s rezervačným portálom. V tomto konkrétnom prípade ide o prepojenie manažéra rezervačných kanálov Beds24.com s rezervačným portálom Booking.com. Podobne je však možné prepojiť Beds24.com s rezervačnými portálmi Expedia, Airbnb a mnohými ďalšími.

Pred samotným prepojením je potrebné mať vytvorené účty tak na stránke Booking.com, ako aj na stránke Beds24.com, pričom na Beds24.com je možné využívať účet 30 dní bezplatne.

Postup ako prepojiť Beds24 s rezervačným portálom Booking.com

Nastavenie na strane Booking.com

 1. Prihláste sa do extranetu Booking.com. Kliknite na Účet a vyberte Channel manager.


 2. V prvom kroku vyberte poskytovateľa, v našom prípade Beds24.com. Typ pripojenia môže byť:
     - Full connection (two-way) - úplné pripojenie obojsmerné - vyberte túto možnosť,
     - Only reservations (one-way) - iba rezervácie,
     - Only rates and availability - iba ceny a dostupnosť.


 3. V ďalšom kroku vyjadrite súhlas s akceptáciou XML služieb.
 4. Po vašom súhlase môže akceptácia zo strany Beds24.com trvať niekoľko minút až hodín.
 5. V ďalšom kroku ešte raz vyjadrite súhlas s vytvorením prepojenia s Beds24.com. Budete upozornení, že ceny a obsadenosť budete upravovať už len v Beds24.com.
 6. Potrvá zase niekoľko minút až hodín, kým si Beds24.com stiahne ceny a obsadenosť z Booking.com.
 7. V Booking.com je v závislosti od požiadaviek cenotvorby potrebné mať nastavené cenové kategórie (cenové hladiny, sadzby), ktorým sa automaticky vygenerujú identifikačné čísla (ID). Najčastejšie sa cenovné kategórie nastavujú v závislosti od počtu nocí (napr. osobitné cenové hladiny sa nastavia pre ubytovania na 1 noc, 2 a viac nocí, 4 a viac nocí atď.). Identifikačné čísla (ID) uvedených cenových kategórií sa následne zadávajú v účte ubytovacieho zariadenia v Beds24.com (pozri nižšie). Viac informácií k nastaveniu cenotvorby v Beds24.com získate v téme Nastavenie cenotvorby v Beds24.com.

Nastavenie na strane Beds24

 1. Prihláste sa do svojho účtu na Beds24.com. Vyberte ponuku Settings a položku Channel Manager. Zobrazia sa všetky rezervačné kanály, ktoré môžete pripojiť.

   
 2. Vyberte Booking.com. Zadajte ID hotela, ID izieb a ID cenových hladín. Jednotlivé ID zistíte v extranete Booking.com.    
Príbuzné témy