Pomocník systému OBERON
Rezervačný formulár Beds24.com

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty a služby > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Rezervačný formulár Beds24.com

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako si zriadiť rezervačný formulár Beds24.com na webovej stránke ubytovacieho zariadenia. Popri rezervačnom formulári je na stránku ubytovacieho zariadenia možné umiestniť aj rezervačný miniformulár, ktorý slúži na overenie dostupnosti ubytovania vo zvolenom termíne presmerovaním na rezervačný formulár.

Rezervačný miniformulár (Booking Widget) je optimalizovaný len pre CMS systém Wordpress. Rezervačný formulár je možné zriadiť aj na webovej stránke vytvorenej v inom CMS systéme.
Obrázok č. 1: Rezervačný miniformulár

Základné informácie

Postup inštalácie pluginu pre Beds24.com do WordPressu

1. Prihláste sa do svojej webovej stránky vytvorenej vo WordPresse (Nástenka, Dashboard).

2. Kliknite na Pluginy (Plugins) a potom na Pridať nový (Add new).

3. Medzi pluginmi vyhľadajte plugin pre Beds24.com (Beds24 Online Booking).

4. Po vyhľadaní pluginu kliknite na Inštalovať teraz (Install) a následne plugin aktivujte.

Nastavenie vzhľadu a pridanie rezervačného miniformulára na webovú stránku

Pri nastaveniach rezervačného miniformulára je pred vygenerovaním kódu nutné do poľa Redirect URL zadať adresu podstránky, na ktorej budete mať umiestnený rezervačný formulár (pozri Obrázok č. 2).
Obrázok č. 2: Zadanie adresy podstránky rezervačného formulára do poľa Redirect URL

 

Nastavenie vzhľadu a pridanie rezervačného formulára na webovú stránku

Obrázok č. 3: Rezervačný formulár

 

Príbuzné témy