Pomocník systému OBERON
O súvisiacich produktoch a službách

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty a služby > O súvisiacich produktoch a službách

Firma EXALOGIC na základe spolupráce s externými partnermi využíva viaceré produkty a služby, ktoré ešte viac zvyšujú univerzalitu systému OBERON. Tieto treťostranné produkty a služby totiž významným spôsobom rozširujú možnosti a funkcie OBERON-u, čím sa zásadne zvyšuje komfort používateľa pri využívaní celého riešenia.

V nasledujúcej časti sú popísané najčastejšie využívané produkty a služby, ktoré účtovnej jednotke umožňujú prispôsobiť systém OBERON svojim predstavám a požiadavkám. Niektoré produkty a služby sú zahrnuté v cene licencie (napríklad OBERON Web, PrestaShop), pričom ostatné, ako napríklad mobilné riešenia, vernostný systém CardbergOBERON Data Cloud, sú spoplatnené podľa cenníka externej firmy.

Systém OBERON je možné prepojiť s týmito externými službami:

Príbuzné témy