Pomocník systému OBERON
Externé webové služby

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Externé webové služby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Externé webové služby v ponuke Servis, Nastavenia webových služieb programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Príbuzné témy