Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - vernostný systém

Systém OBERON podporuje používanie tzv. vernostných systémov. Aby bolo možné vernostný systém používať, je nevyhnutné ho najskôr nastaviť. V tomto formulári sa nastavuje OBERON ako klient vernostného systému

Popis formulára Vernostný systém

Číslo - V transakciách v prípade využívania niekoľkých vernostných systémov je možné pomocou čísla identifikovať ten, ku ktorému transakcia patrí.

Názov - Interný názov vernostného systému. Názov musí byť jedinečný v rámci systému OBERON ak aj sú vernostné systémy rovnakého typu.

Typ vernostného systému - viac informácii o typoch vernostného systému nájdete v téme Vernostný systém.

Sklad - určuje sklad, prípadne zoskupenie skladov s ktorými bude vernostný systém pracovať. Sklad obsahuje položky na ktoré sa budú uplatňovať benefity, prípadne bude priamo obsahovať zľavnené položky či darčeky zdarma.

Nastavenie komunikácie - pomocou tlačidla na pravej strane rozbaľovacieho políčka je možné definovať adresu a prihlasovacie údaje webovej služby vernostného systému. Túto webovú služby je potrebné následne vybrať v rozbaľovacom zozname.

Webová služba vernostného systému

Niektoré typy vernostných systémov (napr. Cardberg) používajú na komunikáciu medzi systémom OBERON a daným vernostným systémom tzv. webové služby (protokol http - internetový protokol). Tu sa určí IP adresa, na ktorej beží webová služba, prihlasovacie údaje a pod.

Kumulovanie vernostných bodov

Kumulovanie benefitov určuje, akým spôsobom sa budú pripočítavať vernostné body k vernostnej karte:

  • Podľa sumy dokladu - 1€ = 1 bod.
  • Vypočítava OBERON (body podľa sklad. karty) - výpočet je vykonávaný podľa skladových položiek v doklade (počtu predaných kusov). Na skladovej karte sa zadáva, koľko vernostných bodov pre kumulovanie benefitov predstavuje daná skladová karta (záložka Odberatelia). Napr. počet vernostných bodov na skladovej karte je 2, na doklade sa predáva 5 ks -> počet kumulovaných bodov bude 5x2=10 bodov.
  • Vypočítava OBERON (body podľa objemu predaja sklad. karty) - výpočet je vykonávaný podľa skladových položiek v doklade (objemu predaja danej položky). Na skladovej karte sa zadáva, koľko vernostných bodov pre kumulovanie benefitov predstavuje daná skladová karta (záložka Odberatelia). Napr. počet vernostných bodov na skladovej karte je 2, na doklade sa predáva 5 ks za 12 EUR s DPH -> cena položky je 5x12=60 EUR, počet kumulovaných bodov bude 60x2=120 bodov. Ak sa zadá počet bodov pre kumulovanie 1, výpočet bude takmer totožný s nastavením Podľa sumy dokladu, avšak do výpočtu budú zahrnuté len položky dokladu, u ktorých je nastavený počet bodov pre kumulovanie. 
  • Vypočítava vernostný systém - výpočet vernostných bodov je v réžii vernostného systému. Pri vytlačení dokladu na Pokladnici OBERON sa zasiela celý doklad do vernostného systému, ktorý následne podľa svojich pravidiel vypočíta počet vernostných bodov.

Pri čerpaní benefitov umožniť aj kumulovať benefity

Umožní na jednom doklade niektorými položkami kumulovať benefit a inými čerpať benefit. V prípade, že táto položka nie je aktívna program neumožní kumulovať benefit v prípade, že je na doklad pridaná aspoň jedna položka v rámci čerpania benefitov.

V prípade, že je súčasne na skladovej karte zadaná Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov a zároveň aj čerpanie benefitov, bude pri jej vybraní ako benefit pridaná na doklad s nulovou cenou.

Predvolené použitie 

Predvolený spôsob použitia vernostnej karty na Pokladnici OBERON:

  • Čerpanie benefitov - pri načítaní vernostnej karty snímačom program automaticky ponúkne formulár pre čerpanie benefitov
  • Kumulovanie benefitov - po načítaní vernostnej karty snímačom program túto kartu eviduje, ale nevykoná žiadnu viditeľnú akciu a umožní obsluhe pridávať položky na účet

Použitie vernostnej karty - jednoduchý režim

Vo vernostnom systéme je možné nastaviť, aby sa nezobrazoval formulár s výberom vernostnej karty, podobne tak aj pri čerpaní benefitov.

Miesto transakcie

Zadáva sa miesto (pomenovanie) vzniku transakcie, ktoré sa bude zasielať na server vernostného systému.

Automatická detekcia vernostného systému

Zadáva sa regulárny výraz, ktorý vyhodnotí príslušnosť vernostnej karty k vernostnému systému. V prípade, že nebude regulárny výraz zadaný, pri použití vernostnej karty bude potrebné vernostný systém vybrať manuálne. Uvedené nastavenie je dôležité pri používaní snímača čiarových kódov alebo snímača ECI-20, kedy po zosnímaní čiarového kódu sa štandardne vyhľadáva skladová položka v sklade. Ak zadaný regulárny výraz vyhodnotí, že daný čiarový kód patrí k vernostnej karte, vykoná sa spojenie s vernostným systémom a automaticky sa overí zosnímaná vernostná karta.

Príbuzné témy