Pomocník systému OBERON
Vernostný systém na Pokladnici OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Vernostné systémy > Vernostný systém na Pokladnici OBERON

Systém OBERON podporuje prácu s vernostnými (zľavovými) systémami na Pokladnici OBERON a v evidenciách Kniha pohľadávok (vystavené faktúry) a Výdajky. Táto téma obsahuje informácie o práci s vernostným systémom na Pokladnici OBERON.

Základné informácie

Postup kumulovania benefitov

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku SkladPokladnica OBERON.
 2. V oddiele Obchodný partner pri poli Číslo vernostnej karty stlačte tlačidlo výberu .
 3. V prípade používania viacerých vernostných systémov zvoľte vernostný systém, s ktorým chcete pracovať. Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu.
 4. Zadajte alebo nasnímajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK. Na vernostnej karte sa navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému.

Postup na čerpanie benefitu

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku SkladPokladnica OBERON. Medzi tlačidlami vrchného panela stlačte tlačidlo Čerpanie benefitov (Ctrl+Shift+E).
 2. V prípade používania viacerých vernostných systémov zvoľte vernostný systém, s ktorým chcete pracovať. Zobrazí sa formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu.
 3. Zadajte alebo nasnímajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam dostupných benefitov, ktoré môže zákazník na základe vernostnej karty čerpať.
 4. Vyberte benefit, ktorý chcete zákazníkovi poskytnúť:
  • Zľava na doklad v percentách - zľava zadaná v evidencii obchodného partnera,
  • Zľava na doklad v určitej hodnote - zľava nastavená v rámci konfigurácie webovej služby vernostného systému OBERON vernostný systém (klient),
  • Darčeková položka - predstavuje skladovú kartu so zníženou alebo nulovou cenou. Na skladovej karte v záložke Obch. partneri je potrebné mať zadanú hodnotu položky v bodoch pre čerpanie benefitov. Ak bude na vernostnej karte dostatočný počet bodov, benefit bude dostupný a bude možné ho využiť - čerpať (v opačnom prípade bude zobrazený sivou farbou). Viac informácií získate v témach Formulár Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu a Formulár Skladová karta, záložka Obch. partneri.
 5. Po stlačení tlačidla OK sa benefit uplatní - na doklad sa aplikuje zľava alebo sa doň pridá darčeková položka. Na vernostnej karte sa počet vernostných bodov zníži o hodnotu bodov čerpaných darčekových položiek.
V prípade, že je na skladovej karte zadaná Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov a zároveň aj Hodnota položky v bodoch pre čerpanie benefitov, bude táto skladová položka pri jej vybratí pomocou tlačidla Čerpanie benefitov (Ctrl+Shift+E) pridaná na doklad s nulovou cenou.

Pri využívaní vernostného systému je možné zakázať zadávanie zliav na Pokladnici OBERON, ak obsluha pokladnice nepoužije vernostnú kartu - v tomto prípade je potrebné zakázať výber zákazníka manuálnym výberom z evidencie obchodných partnerov. Možno tak urobiť vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia, záložka Rozšírené, nastavenie Zakázať výber obchodných partnerov zo zoznamu.

Príbuzné témy