Pomocník systému OBERON
Vernostný systém na Pokladnici OBERON

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Vernostný systém na Pokladnici OBERON

Základné informácie

Postup na čerpanie benefitu

  1. V module Pokladnica OBERON medzi tlačidlami vrchného panela stlačte tlačidlo Čerpanie benefitov Ctrl+Shift+E. Zobrazí sa formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu
  2. Zadajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK, načítajú sa informácie o vernostnej karte.
  3. Stlačením tlačidla Benefity sa zobrazia dostupné benefity, ktoré je možné zákazníkovi poskytnúť. Zľava pri predaji je zľava zadaná v evidencii obchodného partnera. Darčeková položka (darček) predstavuje skladovú kartu, preto je potrebné mať založenú skladovú kartu na danú darčekovú položku.
  4. Po stlačení tlačidla OK sa benefit uplatní (zľava alebo darčeková položka). Na vernostnej karte sa počet vernostných bodov poníži o hodnotu bodov čerpaných darčekových položiek.

Obdobný postup je možné použiť aj pri kumulovaní (zbieraní) benefitov. Pri kumulovaní bodov je potrebné v module Pokladnica OBERON v oddiele Obchodný partner zadať číslo vernostnej karty, na ktorú sa pripočítajú body.  

Po načítaní vernostnej karty pomocou snímača čiarových kódov obsluha Pokladnice OBERON zadá, či pôjde o kumulovanie alebo čerpanie benefitov.

Pri využívaní Vernostného systému je možné obmedziť výber obchodného partnera len pomocou elektronického zariadenia určeného na identifikáciu obchodných partnerov (Snímač čiarových kódov alebo Snímač ECI-20). Takýmto spôsobom je možné zabrániť neoprávnenému zadávaniu zliav. Bližšie informácie o nastavení nájdete v ponuke Zariadenia, po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava, Pokladnica OBERON - nastavenia v záložke Rozšírené, nastavenie Zakázať výber obchodných partnerov zo zoznamu.
Príbuzné témy