Pomocník systému OBERON
Snímače RFID kľúčov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače RFID kľúčov > Snímače RFID kľúčov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o snímačoch RFID kľúčov, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

  • Používa sa na rýchle prihlásenie používateľov v systéme OBERON, najčastejšie v module Pokladnica OBERON v režime reštauračnej pokladnice. Pokladnicu je možné rýchlo odomknúť priložením RFID kľúča/karty k snímaču. Tým súčasne pokladnica identifikuje obsluhu s cieľom získania prehľadu o vykonaných tržbách členov personálu.
  • Kód prístupového kľúča/karty nenahrádza heslo používateľa, je to vlastne ďalšie alternatívne heslo do programu. Z tohto dôvodu musí mať každý používateľ zadané aj štandardné heslo do programu, inak by sa ktokoľvek iný mohol prihlásiť pod jeho menom.
  • Zariadenie je potrebné do zoznamu zariadení pridať ako Snímač prístupu.
  • Používa sa na identifikáciu pracovníkov pri softvérových dochádzkových termináloch OBERONOBERON - Agenda firmy.
  • Identifikácia pracovníka sa realizuje priložením RFID kľúča/karty na snímač prístupu.
  • Číslo RFID kľúča/karty sa načítava do poľa Kód prístupovej karty vo formulári Pracovník, záložka Dochádzka.
  • Zariadenie je potrebné do zoznamu zariadení pridať ako Snímač prístupu.
V prípade, že firma používa niektorý zo snímačov RFID kľúčov pri prihlasovaní používateľov a zároveň chce používať snímač pri identifikácii vernostných kariet, prípadne aj na identifikáciu pracovníkov pri softvérových dochádzkových termináloch, je potrebné mať tri takéto zariadenia. Zároveň sa všetky tri snímače musia pridať medzi zariadenia v systéme OBERON (dvakrát ako snímač prístupu a raz ako snímač čiarového kódu).
Príbuzné témy