Pomocník systému OBERON
Príchod/Odchod

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Príchod/Odchod

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Príchod/Odchod v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia) nastavený softvérový dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie   

Keďže softvérový dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy je určený na individuálnu evidenciu dochádzky pracovníkov na ich vlastných počítačoch, ako ochrana pred zneužitím pracovníkmi (t. j. posúvaním dátumov a časov príchodov a odchodov) sa pri evidencii dochádzky nepoužíva lokálny čas daného počítača, ale čas počítača, na ktorom beží SQL server (táto funkcia sa vzťahuje len na databázy SQL, nie súborovú databázu Microsoft Access).
Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy

 

Postup nastavenia terminálu  

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).    
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári  vyberte typ zariadenia Dochádzkový terminál, zadajte názov zariadenia, vyberte model OBERON - Agenda firmy a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje.
  4. Vykonané nastavenia potvrďte tlačidlom OK.
Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi.
Príbuzné témy