Pomocník systému OBERON
Príchod/Odchod

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Príchod/Odchod

Systém OBERON podporuje viaceré hardvérové aj softvérové dochádzkové terminály na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov, t. j. evidenciu dochádzky. Viac informácií o dochádzkových termináloch je možné získať v téme Dochádzkové terminály. Táto téma Pomocníka je venovaná softvérovému dochádzkovému terminálu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy

 

Postup nastavenia terminálu  

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom nastavte:
  - Názov - pomenovanie zariadenia (napr. Terminál OBERON - Agenda firmy),
  - Typ zariadenia - Dochádzkový terminál,
  - Model - OBERON - Agenda firmy terminál,
  - počítač, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť.
  Potvrďte tlačidlom OK.
 3. Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi dochádzkový terminál - pri položke Dochádzkové terminály vyberte Terminál OBERON - Agenda firmy (resp. iný názov, ktorý ste zadali vo formulári Zariadenie). Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi.
Príbuzné témy