Pomocník systému OBERON
Príchod/Odchod

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Príchod/Odchod

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Príchod/Odchod v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia) nastavený softvérový dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie   

Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy

 

Postup nastavenia terminálu  

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).    
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári  vyberte typ zariadenia Dochádzkový terminál, zadajte názov zariadenia, vyberte model OBERON - Agenda firmy a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje.
  4. Vykonané nastavenia potvrďte tlačidlom OK.
Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi.
Príbuzné témy