Pomocník systému OBERON
Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch

Táto téma Pomocníka je venovaná evidencii dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch podporovaných systémom OBERON: dochádzkovom termináli OBERONdochádzkovom termináli OBERON - Agenda firmy. Kým na dochádzkový terminál OBERON je potrebné vyhradiť hardvérové zariadenie (počítač, tablet), dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy je dostupný priamo z programu OBERON - Agenda firmy (ponuka OBERON, Príchod/Odchod) a nie je naň potrebné vyhradiť ďalší počítač, resp. tablet, prípadne hardvérový dochádzkový terminál. Evidencia dochádzky na oboch termináloch sa však nelíši.

1. Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy

 Evidencia dochádzky na dochádzkových termináloch OBERON a OBERON - Agenda firmy

Príbuzné témy