Pomocník systému OBERON
Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch

Táto téma Pomocníka je venovaná evidencii dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch podporovaných systémom OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy

 Evidencia dochádzky na dochádzkových termináloch OBERON a OBERON - Agenda firmy

Príbuzné témy