Pomocník systému OBERON
Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch

Táto téma Pomocníka je venovaná evidencii dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch podporovaných systémom OBERONdochádzkovom termináli OBERONdochádzkovom termináli OBERON - Agenda firmy. Kým na dochádzkový terminál OBERON je potrebné vyhradiť hardvérové zariadenie (počítač, tablet), dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy je dostupný priamo z programu OBERON - Agenda firmy a je určený na individuálnu evidenciu dochádzky pracovníkov na ich vlastných počítačoch, napr. pri práci z domu (homeoffice). Samotná evidencia dochádzky na oboch termináloch sa však nelíši.

1. Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy

 Evidencia dochádzky na dochádzkových termináloch OBERON a OBERON - Agenda firmy

Príbuzné témy