Pomocník systému OBERON
Formulár Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu

Formulár Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu umožňuje zaevidovať (aktivovať) vernostnú kartu (RFID kľúč) a kumulovať/čerpať benefity pri práci s vernostným systémom v systéme OBERON. De facto ide až o tri obsahovo takmer totožné formuláre s rozdielnym názvom - formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu, formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu Vernostný systém - info, ktoré poskytujú prístup k detailným informáciám o dostupných benefitoch, ako aj o použití danej vernostnej karty.

Formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy:

Formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy:

Formulár Vernostný systém - info je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy:

Popis formulára Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu

Vernostný systém

Zobrazuje sa názov vernostného systému na kumulovanie, resp. čerpanie benefitov (v prípade používania viacerých vernostných systémov bol zvolený v predchádzajúcom kroku). Vernostný systém sa nastavuje vo formulári Vernostný systém, kde možno jeho používanie v prípade potreby aj zakázať.

Číslo vernostnej karty

Zadáva sa číslo vernostnej karty na jej načítanie. Na vernostnej karte môže byť zobrazené vo forme čiarového kódu, čo umožní jeho načítanie, a teda aj identifikáciu obchodného partnera pomocou snímača čiarových kódov. Alternatívne je možné čísla vernostných kariet evidovať ako čísla RFID kľúčov a na identifikáciu použiť snímač RFID kľúčov, ktorý sa však v tomto prípade inštaluje ako snímač čiarových kódov - viac v téme Snímače RFID kľúčov.

Vytvoriť novú

Umožňuje vytvoriť, t. j. zaevidovať novú vernostnú kartu spravidla nasnímaním (aktivovaním) už vopred pripravenej fyzickej karty (resp. RFID kľúča) a zadaním príslušných údajov (platnosť karty, jej typ, osobné údaje zákazníka atď.). Pri vernostnom systéme OBERON BasicOBERON vernostný systém (klient) možno vernostnú kartu vytvoriť aj vo formulári Obchodný partner, záložka Ceny. Vernostné karty je následne možné vytlačiť v ponuke ServisObchodní partneri, tlačidlo Tlač.

Detaily

Zobrazí históriu pohybov (transakcií) danej vernostnej karty (pripočítanie bodov, odpočítanie bodov, zľava na doklad).

Benefity

Zobrazí zoznam dostupných benefitov, ktoré môže zákazník na základe vernostnej karty čerpať:
- Zľava na doklad v percentách - zľava zadaná vo formulári Obchodný partner,
- Zľava na doklad v určitej hodnote - zľava nastavená v rámci konfigurácie webovej služby vernostného systému OBERON vernostný systém (klient),
- Darčeková položka - predstavuje skladovú kartu so zníženou alebo nulovou cenou. Na skladovej karte v záložke Obch. partneri je potrebné mať zadanú hodnotu položky v bodoch pre čerpanie benefitov. Ak bude na vernostnej karte dostatočný počet bodov, benefit bude dostupný a bude možné ho využiť - čerpať (v opačnom prípade bude zobrazený sivou farbou).
Pri externom vernostnom systéme Cardberg výšku bodov pri kumulovaní benefitov môže počítať aj systém OBERON, spravidla ju však vypočítava systém CardbergČerpanie benefitov je výlučne v réžii vernostného systému Cardberg.
Obrázok č. 1:  Formulár na kumulovanie benefitov

Podrobný prehľad transakcií v rámci všetkých používaných vernostných systémov je dostupný v ponuke SkladVernostný systém - transakcie.
Príbuzné témy