Pomocník systému OBERON
Práca s čiarovými kódmi

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Práca s čiarovými kódmi

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach práce s čiarovými kódmi v systéme OBERON.

Základné informácie

Čiarový kód EAN

EAN-13

Obrázok č. 1: Štruktúra a príklad čiarového kódu EAN-13

 

Zdroj informácií a obrázkov: https://www.gs1sk.org/down/sp-tovar.pdf

V prípade použitia iného čiarového kódu ako EAN-13 je potrebné v systéme OBERON upraviť tlačové výstupy, v ktorých sa tento čiarový kód bude tlačiť. Ide hlavne o typ čiarového kódu, ktorý nezodpovedá definícii EAN. Tu odporúčame použiť Code128A.

Použitie čiarových kódov v OBERON-e

Čiarové kódy je možné v systéme OBERON zadávať buď manuálne, alebo jednoduchým nasnímaním pomocou snímača čiarových kódov.

Použitie čiarových kódov na skladových kartách

Príklad čiarového kódu skladovej karty:

9900007800003

990 - prefix čiarového kódu (skladová kartá má prefix 990, vernostný systém má prefix 994, ostatné majú prefix 999)

00078 - číslo skladovej karty

00003 - doplnenie čiarového kódu tak, aby spĺňal štandard EAN-13

Použitie čiarových kódov v evidencii obchodných partnerov

Príklad čísla (čiarového kódu) vernostnej karty:

9940236548529

994 - prefix čiarového kódu (vernostný systém má prefix 994, skladová kartá má prefix 990, ostatné majú prefix 999)

23654852 - IČO obchodného partnera

0 a 2 - doplnenie čísla tak, aby spĺňalo štandard EAN-13

Vážený čiarový kód

Čiarový kód kupónu pre výkup zálohovaných jednorazových obalov 

Čiarový kód kupónu pre poloautomatizovaný a pre ručný odber zálohovaných jednorazových obalov na nápoje podľa špecifikácie Správcu zálohového systému má nasledujúce parametre:

Príbuzné témy