Pomocník systému OBERON
Práca s čiarovými kódmi

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Práca s čiarovými kódmi

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach práce s čiarovými kódmi v systéme OBERON.

Základné informácie

Čiarový kód EAN

EAN-13

Obrázok č. 1: Štruktúra a príklad čiarového kódu EAN-13

 

Zdroj informácií a obrázkov: https://www.gs1sk.org/down/sp-tovar.pdf

V prípade použitia iného čiarového kódu ako EAN-13 je potrebné v systéme OBERON upraviť tlačové výstupy, v ktorých sa tento čiarový kód bude tlačiť. Ide hlavne o typ čiarového kódu, ktorý nezodpovedá definícii EAN. Tu odporúčame použiť Code128A.

Použitie čiarových kódov v OBERON-e

Čiarové kódy je možné v systéme OBERON zadávať buď manuálne, alebo jednoduchým nasnímaním pomocou snímača čiarových kódov.

Použitie čiarových kódov na skladových kartách

Príklad čiarového kódu skladovej karty:

9900007800003

990 - prefix čiarového kódu (skladová karta má prefix 990, vernostný systém má prefix 994, ostatné majú prefix 999)

00078 - číslo skladovej karty

00003 - doplnenie čiarového kódu tak, aby spĺňal štandard EAN-13

Použitie čiarových kódov v evidencii obchodných partnerov

Príklad čísla (čiarového kódu) vernostnej karty:

9940236548529

994 - prefix čiarového kódu (vernostný systém má prefix 994, skladová karta má prefix 990, ostatné majú prefix 999)

23654852 - IČO obchodného partnera

0 a 2 - doplnenie čísla tak, aby spĺňalo štandard EAN-13

Vážený čiarový kód

Čiarové kódy kupónov pre výkup zálohovaných vratných obalov

Ručný odber a poloautomaty (prefix 439)

Čiarový kód kupónu pre ručný a poloautomatizovaný odber zálohovaných vratných obalov na nápoje má nasledujúce parametre:

TOMRA (prefix 980)

Čiarový kód kupónu pre odber zálohovaných vratných obalov na nápoje na zálohomatoch TOMRA má nasledujúce parametre. V čiarovom kóde sú odlíšené obaly za fľaše PET a plechovky a za ostatné vratné obaly (sklenené fľaše, prepravky). Po načítaní takéhoto čiarového kódu pribudnú v pokladnici dva riadky – vrátenie obalov za fľaše PET a plechovky a prípadne ďalší napr. za sklenené fľaše.

RVM Systems (prefix 21, 49, 50, 53)

Čiarový kód kupónu pre odber zálohovaných vratných obalov na nápoje na zálohomatoch RVM Systems má nasledujúce parametre. V čiarovom kóde sú odlíšené obaly za fľaše PET a plechovky a za ostatné vratné obaly (sklenené fľaše, prepravky). Po načítaní takéhoto čiarového kódu pribudnú v pokladnici dva riadky – vrátenie obalov za fľaše PET a plechovky a prípadne ďalší napr. za sklenené fľaše.

Viac informácií o problematike zálohovania a výkupu zálohovaných vratných obalov získate v téme Zálohovanie vratných obalov.

Čiarový kód GS1 - štandard (norma) používaná napr. v zdravotníctve

Príbuzné témy