Pomocník systému OBERON
Práca s čiarovými kódmi

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Práca s čiarovými kódmi

Čiarový kód je strojom čitateľné označovanie tovarov pomocou hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami. Na čítanie čiarových kódov OBERON podporuje snímače čiarových kódov pripájané na sériový port (napr. COM1), alebo USB port (v režime emulácie sériového portu). Pred prvým použitím snímača čiarových kódov odporúčame oboznámiť sa s témou Snímače čiarových kódov.

Použitie čiarových kódov na skladových kartách

Vytvoriť (vygenerovať) čiarový kód vo formáte EAN13 je možné z dvoch miest v programe:

Funkcia vytvorí nový čiarový kód stlačením tlačidla , vygenerovaný čiarový kód sa vytvorí z čísla skladovej karty alebo z čísla IČO obchodného partnera.

Vážený čiarový kód

Použitie čiarových kódov v evidencii obchodných partnerov

V prípade použitia iného čiarového kódu ako EAN13 je potrebné upraviť tlačové výstupy, v ktorých sa tento čiarový kód bude tlačiť. Ide hlavne o typ čiarového kódu, ktorý nezodpovedá definícii EAN (8, 13, 128). Tu odporúčame použiť Code128A.

Ďalšie informácie

Špecifikácia čiarového kódu typu EAN 13

European Article Number

European Article Number, skr. EAN, je druh čiarových kódov. Najčastejší EAN kód a pravdepodobne najčastejšie používaný čiarový kód vôbec je EAN-13, ktorý bol definovaný štandardizačnou organizáciou GS1.

Kódy EAN-13 sa používajú na celom svete na označovanie jednotlivých druhov tovaru. Upravená podoba tohto kódu sa používa ako ISBN alebo ISSN. Z kódu EAN-13 možno zistiť krajinu pôvodu alebo spôsob použitia daného tovaru. Menej používané sú kódy EAN-8, ktoré sú vyhradené a používané pre malé obaly, na ktoré je problém umiestniť trinásťmiestny kód, ako sú napríklad cukrovinky.

EAN-13

V EAN-13 jednotlivé symboly kódujú 13 čísel, ktoré sú rozdelené do štyroch častí:

Postup výpočtu (kód 8584027341404):        

Kódy štátov

Prvé dve alebo tri číslice označujú štát, v ktorom je zaregistrovaný výrobca produktu. Občas sa používajú EAN kódy začínajúce číslicou 0, v takom prípade to je rozšírený UPC kód. Väčšina skenerov dokáže čítať a používať oba druhy kódov, ale mnoho výrobcov v USA stále používa iba UPC kód.

Kódovanie

K zakódovaniu sa číslice najprv rozdelia na tri skupiny:

Príbuzné témy