Pomocník systému OBERON
Rýchly check-in

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Rýchly check-in

Modul Hotelová recepcia systému OBERON podporuje hotel on-line check-in - webový on-line registračný formulár určený na vyplnenie osobných údajov potrebných na registráciu hosťa pred, resp. po príchode do ubytovacieho zariadenia na zrýchlenie procesu ubytovania. V závislosti od toho, kedy sa použije, zahŕňa tzv. Pre check-in alebo Rýchly check-in. Táto téma Pomocníka je venovaná funkcii Rýchly check-in.

Základné informácie

Ďalšie informácie

 Obrázok č. 1: Tlačový výstup s QR kódom na pripojenie do lokálnej počítačovej WiFi siete (obsahuje SSID siete a heslo) a s QR kódom s odkazom na on-line registračný formulár pre každú izbu osobitne

 Obrázok č. 2: On-line registračný formulár na zadanie identifikačných údajov

 

Príbuzné témy