Pomocník systému OBERON
Rýchly check-in

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Rýchly check-in

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z možností, ako zefektívniť prácu v module Hotelová recepcia funkcii Rýchly check-in. Ide o elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) bezprostredne po jeho príchode do ubytovacieho zariadenia a prevzatí izby. Realizuje sa na základe pripojenia mobilným zariadením (smartfónom, tabletom) do lokálnej počítačovej WiFi siete a zadaním identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb do osobitného registračného on-line check-in formulára. Tým sa výrazne skráti proces ubytovania hosťa po jeho príchode do ubytovacieho zariadenia, prípadne sa celý proces môže aj úplne zautomatizovať (bez nutnosti asistencie pracovníka recepcie).

Základné informácie

Ďalšie informácie

 Obrázok č. 1: Tlačový výstup s QR kódom na pripojenie do lokálnej počítačovej WiFi siete (obsahuje SSID siete a heslo) a s QR kódom s odkazom na registračný on-line check-in formulár pre každú izbu osobitne

 Obrázok č. 2: On-line check-in formulár na zadanie identifikačných údajov

 

Príbuzné témy