Pomocník systému OBERON
Rýchly check-in

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Rýchly check-in

Táto téma Pomocníka je venovaná funkcii Rýchly check-in, ktorá umožňuje elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) bezprostredne po jeho príchode do ubytovacieho zariadenia a prevzatí izby.

Základné informácie

Ďalšie informácie

 Obrázok č. 1: Tlačový výstup s QR kódom na pripojenie do lokálnej počítačovej WiFi siete (obsahuje SSID siete a heslo) a s QR kódom s odkazom na on-line registračný formulár pre každú izbu osobitne

 Obrázok č. 2: On-line registračný formulár na zadanie identifikačných údajov

 

Príbuzné témy