Pomocník systému OBERON
Hotel on-line check-in

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Hotel on-line check-in

Modul Hotelová recepcia systému OBERON podporuje hotel on-line check-in, t. j. webový on-line registračný formulár určený na vyplnenie osobných údajov potrebných na registráciu hosťa pred, resp. po príchode do ubytovacieho zariadenia na zrýchlenie procesu ubytovania. V závislosti od toho, kedy sa použije, zahŕňa tzv. Pre check-in alebo Rýchly check-in. Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o tomto formulári.

Základné informácie

Technické informácie  

Jazykové mutácie    

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Hotel on-line check-in.
 Obrázok č. 1: Formulár na zadanie identifikačných údajov na webovej stránke ubytovacieho zariadenia (pre check-in)

 

Príbuzné témy