Pomocník systému OBERON
Nastavenie notifikácie pre hosťa pred jeho príchodom

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Nastavenie notifikácie pre hosťa pred jeho príchodom

Modul Hotelová recepcia umožňuje automaticky zasielať hosťom pred ich príchodom do ubytovacieho zariadenia notifikácie vo forme e-mailovej alebo SMS správy. Hosťom má pripomenúť blížiaci sa termín pobytu, prípadne mu môže sprostredkovať aj ďalšie informácie (napr. o adrese ubytovacieho zariadenia (aj s obrázkom mapy), preferovanom čase príchodu, telefónnom kontakte na recepciu a pod.). Táto téma Pomocníka obsahuje tak informácie o uvedenom type notifikácie, ako aj návod, ako ho nastaviť.  

Základné informácie

Obrázok č.1: Notifikačný e-mail pre hosťa s odkazom na registračný formulár na webovej stránke ubytovacieho zariadenia (pre check-in)

Nastavenie notifikácie

Zasielanie notifikácií sa nastavuje len raz len raz, a to podľa nasledujúceho postupu:

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programu je potrebné nastaviť SMTP pripojenie. V záložke E-mail (oddiel Firma, Všeobecné) vyberte typ poštového klienta a stlačte tlačidlo . Bližšie informácie získate v téme Poštový klient
  2. V ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie. Stlačte tlačidlo Nastaviť, otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava, otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie.
  3. Vyberte typ: Hotel - notifikácia pred príchodom hosťa (pre hosťa). Pridajte názov notifikácie, poznámku, prípadne vyberte prevádzku. Ak používate prevádzky, môžete nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke (konkrétnemu ubytovaciemu zariadeniu).
  4. V záložke Predlohy je možné zmeniť predlohu pre e-mail. Viac informácií v téme Predlohy e-mailov.
  5. Zasielanie (generovanie) jednotlivých notifikácií má za úlohu tzv. Generátor notifikácií - ak ešte nie je nastavený, je ho potrebné nastaviť - viac informácií o jeho nastavení je možné získať v téme Generátor notifikácií.
Príbuzné témy