Pomocník systému OBERON
Nastavenie notifikácie pre hosťa pred jeho príchodom

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Nastavenie notifikácie pre hosťa pred jeho príchodom

Systém OBERON umožňuje svojich používateľov, obchodných partnerov a prípadne ďalšie osoby automaticky informovať o určitých skutočnostiach formou automatických notifikácií (e-mailových a SMS správ). Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o notifikácii zasielanej hosťovi pred jeho príchodom do ubytovacieho zariadenia spolu s návodom, ako nastaviť jej odosielanie.

Základné informácie

Obrázok č.1: Notifikačný e-mail pre hosťa s odkazom na registračný formulár na webovej stránke ubytovacieho zariadenia (pre check-in)

Nastavenie odosielania e-mailovej notifikácie

Aby bolo možné zasielať e-mailové notifikácie, je potrebné v nastaveniach OBERON-u nastaviť typ poštového klienta. V skutočnosti nejde o poštový klient, ale vyberá sa e-mailový server Webmail (SMTP Server):

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail vyberte typ poštového klienta Webmail (SMTP Server) a po stlačení tlačidla  vyplňte príslušné údaje. Bližšie informácie získate v téme Poštový klient.
  2. V rovnakej ponuke (ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné) v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
  3. Vo formulári Rezervácia skontrolujte, či má hosť zadanú správnu e-mailovú adresu.
  4. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocu tlačidla .
  5. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, nastavte, na ktorom počítači sa má úloha vykonávať, prípadne pod ktorým používateľom. V sieťovej prevádzke stačí, keď bude OBERON Center a Generátor notifikácií spustený na serveri a nie je potrebné OBERON Center nastavovať na každom počítači v sieti zvlášť.
  6. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie Hotel - notifikácia pred príchodom hosťa (pre hosťa), pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku. Ak používate prevádzky, vyberte prevádzku (v OBERON-e je možné nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke, t. j. konkrétnemu ubytovaciemu zariadeniu).
  7. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním elektronickej pošty. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
  8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Nastavenie odosielania SMS notifikácie je možné vykonať analogicky podľa postupu v téme Generátor notifikácií.
Príbuzné témy