Pomocník systému OBERON
Poštový klient

Ďalšie možnosti produktu > E-mailová komunikácia > Poštový klient

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike klientskeho programu elektronickej pošty (poštového klienta) a jeho nastavenia v systéme OBERON pre potreby odosielania e-mailových správ.

Základné informácie

Typy poštových klientov

OBERON podporuje niekoľko typov poštových klientov, prípadne dokáže komunikovať so serverom na odosielanie pošty priamo:

Na manuálne odosielanie e-mailov je možné použiť ktorýkoľvek z uvedených typov poštových klientov, resp. spôsobov odosielania e-mailových správ. Na hromadné odosielanie e-mailových správ (hromadný mailing) a automatické notifikácie je možné použiť len SMTP server. V tom prípade je potrebné vedieť požadované informácie o serveri odchádzajúcej pošty SMTP a svoje prihlasovanie meno (plné znenie e-mailovej adresy aj s doménou) a heslo na prihlásenie do e-mailového konta. Informácie o SMTP serveri nájdete na stránkach poskytovateľa tejto služby.

Príklady nastavenia SMTP serverov

1. Príklad nastavenia SMTP servera pre websupport.sk:

SMTP: smtp.websupport.sk

Port: 587

Prihlasovacie meno: menopouzivatela@websupport.sk

Prihlasovacie heslo: heslo

SSL: aktívne

2. Príklad nastavenia SMTP servera pre gmail.com:

Nasledujúci postup je platný k 04/2021. Pri novších verziách používateľského rozhrania účtu Google postupujte analogicky.

1. Prihláste sa do svojho účtu Google. Stlačte obrázok profilového obrázka a následne stlačte tlačidlo Google Account (Spravovať účet Google).

Obrázok č. 1: Prihlásenie sa do účtu Google

2. Zobrazí sa váš účet. Stlačte ponuku Prihlásenie a zabezpečenie.

Obrázok č. 2: Prihlásenie a zabezpečenie

3. Poštový klient gmail.com obsahuje SMTP server, ktorý vyžaduje overenie, t. j. prihlasovacie meno a heslo (účet Google musí mať dvojstupňové overenie).

Obrázok č. 3: Dvojstupňové overenie

 

4. Heslo je možné vygenerovať v časti Heslá aplikácií po prihlásení do svojho účtu. V časti Heslá aplikácií vyberte aplikáciu Iné (vlastný názov) a stlačte tlačidlo Generovať. Vygeneruje sa kód, heslo pre SMTP server, ktorý je potrebné zadať do OBERON-u.

SMTP: smtp.gmail.com

Port: 587

Prihlasovacie meno: menopouzivatela@gmail.com

Prihlasovacie heslo: heslo aplikácie k službe Google

SSL: aktívne

Obrázok č. 4: Heslo aplikácie

Príbuzné témy