Pomocník systému OBERON
Poštový klient

Ďalšie možnosti produktu > E-mailová komunikácia > Poštový klient

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike klientskeho programu elektronickej pošty (poštového klienta) a jeho nastavenia v systéme OBERON.

Základné informácie

OBERON podporuje tieto typy poštových klientov:

Príklady nastavenia SMTP serverov

1. Príklad nastavenia SMTP servera pre websupport.sk:

SMTP: smtp.websupport.sk

Port: 587

Prihlasovacie meno: menopoužívateľa@websupport.sk

Prihlasovacie heslo: heslo

SSL: aktívne

2. Príklad nastavenia SMTP servera pre gmail.com:

1. Prihláste sa do svojho googlu účtu. Stlačte obrázok profilového obrázka a následne stlačte tlačidlo Google Account (Účet Google).

Obrázok č. 1: Prihlásenie sa do Google účtu

2. Zobrazí sa váš účet. Stlačte ponuku Prihlásenie a zabezpečenie.

Obrázok č. 2: Prihlásenie a zabezpečenie

3. Poštový klient gmail.com obsahuje SMTP server, ktorý vyžaduje overenie, t. j. prihlasovacie meno a heslo (Google účet musí mať dvojstupňové overenie).

Obrázok č. 3: Dvojstupňové overovanie

 

4. Heslo je možné vygenerovať v časti Heslá aplikácií po prihlásení na svoj účet. V časti Heslá aplikácií vyberte aplikáciu Iné (vlastný názov) a stlačte tlačidlo Generovať. Vygeneruje sa kód, heslo pre SMTP server, ktorý je potrebné zadať do OBERON-u.

SMTP: smtp.gmail.com

Port: 587

Prihlasovacie meno: menopoužívateľa@gmail.com

Prihlasovacie heslo: heslo aplikácie k službe Google

SSL: aktívne

Obrázok č. 4: Heslo aplikácie

Príbuzné témy