Pomocník systému OBERON
Predlohy e-mailov

Základné informácie > Ovládanie programov > Predlohy e-mailov
Systém OBERON umožňuje vytvárať predlohy e-mailov. Ide o vzory, návrhy, prototypy e-mailov, ktoré je možné posielať v podobných prípadoch alebo v podobných situáciách. Táto téma Pomocníka je venovaná možnostiam použitia predlôh e-mailov a postupu ich tvorby.

Základné informácie

Priamo do e-mailu je možné vkladať obrázky (pravým tlačidlom myši), napr. logo firmy.

Postup vytvorenia predlohy

  1. V evidencii, v ktorej chcete vytvoriť predlohu, napríklad v knihe pohľadávok, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Odoslať e-mail.
  2. V prípade, že k obchodnému partnerovi je zaevidovaných viacero e-mailových adries, vyberte jednu e-mailovú adresu.
  3. Otvorí sa formulár E-mail, v poli Predloha stlačte tlačidlo výberu . Otvorí sa formulár Predlohy (elektronickej pošty), ktorý obsahuje zoznam všetkých predlôh. Pridať novú predlohu je možné stlačením tlačidla Nový.
  4. Otvorí sa predloha elektronickej pošty, v ktorej je možné nadefinovať e-mail. Zadajte výstižný názov predlohy.
  5. Zadajte používateľov, pre ktorých bude predloha dostupná (ak nebude zadaný žiaden používateľ, predloha bude dostupná pre všetkých používateľov).
  6. Zadajte Predmet správy (e-mailu) - stručný sumár obsahu správy.
  7. Do poľa Text správy napíšte text (obsah) e-mailu. Text správy je tvorený premennými a obyčajným textom. Pri zostavovaní správy je možné využiť panel s nástrojmi na formátovanie, ktorý sa nachádza priamo nad poľom na písanie textu správy. K dispozícii sú rôzne štýly, napríklad tučné písmo alebo kurzíva, ďalej je možné zmeniť typ písma, zarovnať text na stred atď. Niektorým premenným je možné nastaviť formát hodnoty, napr. dátum vo formáte dd.mm.yyyy alebo dd.mm.yy.
  8. Stlačením tlačidla OK sa predloha uloží.
Na správne posielanie e-mailov je potrebné mať nastavený typ poštového klienta. Typ poštového klienta pre firmu alebo pre konkrétneho používateľa sa definuje v nastaveniach programu (ponuka Servis). Bližšie informácie o typoch poštového klienta získate v téme Poštový klient.
Obrázok č. 1: Vytváranie predlohy e-mailu 

 Obrázok č. 2: Vytvorený e-mail - voľný termín na ubytovanie v Knihe rezervácií

 

Príbuzné témy