Pomocník systému OBERON
Predlohy e-mailov

Základné informácie > Ovládanie programu > Predlohy e-mailov

Táto téma Pomocníka je venovaná možnostiam použitia predlôh e-mailov a postupu ich tvorby pri odosielaní e-mailových správ v systéme OBERON.

Základné informácie   

V systéme OBERON je pomocou predlôh možné zefektívniť aj vytváranie SMS správ. Viac informácií získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS.

Postup vytvorenia predlohy

  1. V evidencii, v ktorej chcete vytvoriť predlohu (napr. v knihe pohľadávok) stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Odoslať e-mail.
  2. V prípade, že k obchodnému partnerovi je zaevidovaných viacero e-mailových adries, vyberte jednu e-mailovú adresu.
  3. Otvorí sa formulár E-mail, v poli Predloha stlačte tlačidlo výberu . Otvorí sa formulár Predlohy (elektronickej pošty), ktorý obsahuje zoznam všetkých predlôh. Novú predlohu pridajte stlačením tlačidla Nový.
  4. Otvorí sa formulár Predloha (elektronickej pošty), v ktorom zadajte výstižný názov predlohy.
  5. Ďalej zadajte používateľov, pre ktorých bude predloha dostupná (ak nebude zadaný žiaden používateľ, predloha bude dostupná pre všetkých používateľov).
  6. Zadajte Predmet správy (e-mailu) - stručný sumár obsahu predlohy správy.
  7. Do poľa Text správy napíšte text (obsah) predlohy e-mailu. Text správy je tvorený premennými a obyčajným textom. Pri zostavovaní predlohy správy je možné využiť panel s nástrojmi na formátovanie, ktorý sa nachádza priamo nad poľom na písanie textu predlohy. K dispozícii sú rôzne štýly, napr. tučné písmo alebo kurzíva, ďalej je možné zmeniť typ písma, zarovnať text na stred atď. Niektorým premenným je možné nastaviť formát hodnoty, napr. dátum vo formáte dd.mm.yyyy alebo dd.mm.yy.
  8. Stlačením tlačidla OK sa predloha uloží.
Priamo do predlohy e-mailovej správy je kliknutím pravým tlačidlom myši možné vkladať vybrané znaky a tabuľky, odkazy a obrázky (napr. logo firmy).
Obrázok č. 1: Vytváranie predlohy e-mailu 

 Obrázok č. 2: Vytvorená e-mailová správa - voľný termín na ubytovanie v Knihe rezervácií

 

Preddefinovaná predloha (šablóna, vzor) e-mailovej a SMS správy existuje v OBERON-e aj pre každý typ automatickej notifikácie. V prípade potreby je možné preddefinovaný tvar (formát) jednotlivých predlôh notifikácií ďalej upravovať pomocou tzv. editora predlohy. Viac informácií získate v téme Editor predlohy.        
Príbuzné témy