Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Všeobecné

Formulár Nastavenia - Používateľ - Všeobecné umožňuje pre aktuálne prihláseného používateľa vykonať nastavenia textov dokladov, nastavenia elektronickej pošty, obrázkov a dokumentov. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Používateľ zvoľte oddiel Všeobecné.

Popis formulára Nastavenia - Používateľ - Všeobecné

Predvolené nastavenia

Ak bude nastavené predvolené členenie napr. Stavebný materiál, potom na každom doklade, ktorý vytvorí tento používateľ, bude nastavené toto členenie.

Predvolené nastavenia - kniha pohľadávok

Umožňuje nastaviť predvolené hodnoty, ktoré sa budú používať pri tvorbe nových vydaných faktúr: formu úhrady, bankový účet, vrchný a spodný text a text na dodacom liste. Forma úhrady môže byť rôzna (hotovosť, dobierka, prevodný príkaz, on-line platba, splátkový predaj a iné). Texty sa automaticky pridajú k novému dokladu, pri tvorbe alebo úprave dokladu ich však bude možné zmeniť.

Predvolené nastavenia - výdajky

Umožňuje nastaviť predvolené hodnoty, ktoré sa budú používať pri tvorbe nových výdajok: vrchný a spodný text. Texty sa automaticky pridajú k novému dokladu, pri tvorbe alebo úprave dokladu ich však bude možné zmeniť.

Typ poštového klienta

Nastavenie umožňuje zvoliť poštového klienta pre aktuálne prihláseného používateľa na odosielanie správ, resp. dokumentov elektronickou poštou. Na výber sú dve možnosti:

  • Použiť predvolené nastavenie účtovnej jednotky - použijú sa nastavenia v oddiele Firma - Všeobecné,
  • Použiť vlastné nastavenie (platné len pre tohto používateľa) - umožní vykonať vlastné nastavenia. V nasledujúcom kroku sa vyberá:

Typ poštového klienta

Umožňuje zvoliť Predvolený poštový klient, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird alebo Webmail (SMTP Server). V prípade Webmailu je potrebné vedieť požadované informácie o serveri odchádzajúcej pošty SMTP a svoje prihlasovanie meno (plné znenie e-mailovej adresy aj s doménou) a heslo na prihlásenie do e-mailového konta. Informácie o SMTP serveri nájdete na stránkach poskytovateľa tejto služby.                        

Príklady nastavenia SMTP servera pre gmail.com a websupport.sk sú k dispozícii v téme Poštový klient

Poštový klient typu Outlook Express, Windows Live Mail a iné nie sú podporované. Posielať e-maily je možné len z týchto poštových klientov: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird alebo Webmail (SMTP Server).

E-mailová adresa na zasielanie kópie správ

E-mailová adresa

Umožní zaslať kópiu správy na zadanú e-mailovú adresu. Pri odosielaní elektronickej pošty cez Webmail (SMTP server) sa táto správa automaticky neukladá do odoslaných správ na serveri. Preto je vhodné zasielať kópiu správy na archiváciu na tú istú, inú, alebo aj viacero e-mailových adries.

Na zobrazenie obrázkov použiť vstavaný prehliadač

Obrázky sa budú zobrazovať v prehliadači vstavanom v systéme OBERON. V opačnom prípade sa pri zobrazení spustí externý program, ktorý je v systéme Windows nastavený ako predvolený prehliadač obrázkov.

Na úpravu obrázkov použiť vstavaný editor

Obrázky budú upravené v editore vstavanom v systéme OBERON. V opačnom prípade sa pri úprave spustí externý program, ktorý je v systéme Windows nastavený ako predvolený program na úpravu obrázkov.
Príbuzné témy