Pomocník systému OBERON
Nastavenia programu

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Nastavenia programu

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Nastavenia programu v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Príbuzné témy