Pomocník systému OBERON
Nastavenia programu

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Nastavenia programu

V ponuke Servis, v položke Nastavenia programu, sú dostupné takmer všetky nastavenia systému OBERON týkajúce sa aktuálne spracovávanej (otvorenej) firmy. Výnimku tvoria nastavenia pripojiteľných zariadení, ako registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne a pod., tie sú dostupné v ponuke Zariadenia.

Niektoré nastavenia účtovnej jednotky, napr. zodpovedné osoby za spracovanie účtovníctva, údaje pre štatistiku, sú dostupné v ponuke Firma, položka Údaje firmy.

Podrobné informácie o formulári nastavenia nájdete v téme Formulár Nastavenia programu.
Príbuzné témy