Pomocník systému OBERON
Výrobné a sériové čísla

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Výrobné a sériové čísla

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Výrobné a sériové čísla v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Ďalšie informácie získate v téme Všeobecne o výrobných a sériových číslach.
Príbuzné témy