Pomocník systému OBERON
Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom zo skladu

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s výrobnými a sériovými číslami > Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom zo skladu

V tejto téme Pomocníka je uvedený návod, ako postupovať pri výdaji tovaru s výrobným, resp. sériovým číslom. Postup výdaja tovaru zo skladu bez evidencie výrobných/sériových čísel je uvedený v téme Výdaj zo skladu.

Výdaj tovaru zo skladu

  1. V ponuke Sklad zvoľte položku Výdajky.
  2. Presvedčte sa, že pomocou filtra Sklad v hornej časti evidencie je zvolený ten sklad, pre ktorý chcete vytvoriť výdajku.
  3. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nová výdajka. Zvoľte spôsob vytvorenia novej výdajky. Výdajku je možné vytvoriť štandardným zadaním alebo z iného dokladu (z objednávky prijatej alebo vydanej, príjemky, inej výdajky), prípadne importom zo súboru.
  4. Vyberte druh pohybu, zadajte dátum a číslo dokladu. Ak sa uvedený druh pohybu v zozname pohybov nenachádza, doplňte ho v ponuke Sklad, Druhy pohybov.
  5. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Výdajka.    
  7. Vo formulári vyplňte jednotlivé údaje. V záložke Položky dokladu po stlačení tlačidla Nový vyberte skladovú položku, ktorú chcete vydať zo skladu. Vo formulári Položka dokladu stlačte tlačidlo OK.
  8. Otvorí sa formulár Výrobné (sériové) čísla, v ktorom stlačte tlačidlo Novývyberte už evidované výrobné/sériové číslo.
  9. Tvorbu výdajky ukončite stlačením tlačidla OK. Do knihy výdajok sa uloží nová výdajka.
Príbuzné témy