Pomocník systému OBERON
Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom zo skladu

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Evidencia výrobných a sériových čísel > Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom zo skladu

Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom je podobný ako výdaj tovaru bez evidencie výrobných a sériových čísel. Bližšie informácie o výdaji do skladu sa dozviete ak kliknete Výdaj zo skladu

Výdaj tovaru zo skladu

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Výdajky pre zobrazenie zoznamu výdajok.
  2. Použite tlačidlo Nový na pridanie dokladu do tohto zoznamu. Zobrazí sa formulár Nová výdajka. V tomto formulári je potrebné stanoviť druh pohybu, číslo a dátum vytvorenia novej príjemky. Pokračujte stlačením tlačidla OK.
  3. Zobrazí sa formulár Výdajka - vyplňte jednotlivé polia. Na výdajku pridávajte položky pomocou tlačidla Nový v oddiele Položky na doklade.
  4. Vyberte skladovú kartu a stlačte OK, zobrazí sa formulár Výrobné (sériové) čísla. V tomto formulári stlačte tlačidlo Nový a vyberte už evidované výrobné/sériové číslo.
  5. Po stlačení tlačidla OK vo formulári Výdajka je vytvorenie výdajky ukončené.
Príbuzné témy