Pomocník systému OBERON
Príjem tovaru s výrobným/sériovým číslom do skladu

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s výrobnými a sériovými číslami > Príjem tovaru s výrobným/sériovým číslom do skladu

V tejto téme Pomocníka je uvedený návod, ako postupovať pri príjme tovaru s výrobným, resp. sériovým číslom do skladu. Príjem tovaru s výrobným/sériovým číslom je podobný ako príjem tovaru bez evidencie výrobných/sériových čísel. Bližšie informácie o príjme tovaru do skladu v systéme OBERON získate v téme Príjem do skladu

Prijatie tovaru do skladu

Pred príjmom do skladu skontrolujte, či je na skladovej karte v záložke Doplň. údaje vybraná možnosť Evidovať výrobné/sériové čísla.

  1. V ponuke Sklad zvoľte položku Príjemky.
  2. Presvedčte sa, že pomocou filtra Sklad v hornej časti evidencie je zvolený ten sklad, pre ktorý chcete vytvoriť príjemku.
  3. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nová príjemka. Zvoľte spôsob vytvorenia novej príjemky. Príjemku je možné vytvoriť štandardným zadaním alebo z iného dokladu (z objednávky vydanej alebo prijatej, výdajky, inej príjemky), prípadne importom zo súboru.
  4. Vyberte druh pohybu, zadajte dátum a číslo dokladu. Ak sa požadovaný druh pohybu v zozname pohybov nenachádza, doplňte ho v ponuke Sklad, Druhy pohybov.
  5. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Príjemka.
  7. Vo formulári vyplňte jednotlivé údaje. V záložke Položky dokladu po stlačení tlačidla Nový vyberte skladovú položku, ktorú chcete prijať do skladu. Vo formulári Položka dokladu stlačte tlačidlo OK.
  8. Otvorí sa formulár Výrobné (sériové) čísla, v ktorom stlačte tlačidlo Nový a zadajte výrobné/sériové číslo. V záložke Doplňujúce údaje je možné doplniť dátum výroby.
  9. Tvorbu príjemky ukončite stlačením tlačidla OK. Do knihy príjemiek sa uloží nová príjemka.
Príbuzné témy