Pomocník systému OBERON
Výdaj zo skladu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Výdaj zo skladu

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako vydať tovar zo skladu v systéme OBERON.

Základné informácie

Vydanie tovaru zo skladu vytvorením výdajky

  1. V ponuke Sklad zvoľte položku Výdajky.
  2. Presvedčte sa, že pomocou filtra Sklad v hornej časti evidencie je zvolený ten sklad, pre ktorý chcete vytvoriť výdajku.
  3. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nová výdajka. Zvoľte spôsob vytvorenia novej výdajky. Výdajku je možné vytvoriť štandardným zadaním alebo z iného dokladu (z objednávky prijatej alebo vydanej, príjemky, inej výdajky), prípadne importom zo súboru.
  4. Vyberte druh pohybu, zadajte dátum a číslo dokladu. Ak sa uvedený druh pohybu v zozname pohybov nenachádza, doplňte ho v ponuke Sklad, Druhy pohybov.
  5. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Výdajka.
  7. Vo formulári vyplňte jednotlivé údaje. V záložke Položky dokladu pomocou tlačidla Nový pridajte do výdajky položky, ktoré chcete vydať zo skladu.
  8. Tvorbu výdajky ukončite stlačením tlačidla OK. Do knihy výdajok sa uloží nová výdajka.
Príbuzné témy