Pomocník systému OBERON
Výdaj zo skladu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Výdaj zo skladu

Modul Skladová evidencia umožňuje vydať tovar zo skladu niekoľkými spôsobmi. Prvý spôsob je vystavením výdajky, ďalej je možné vydať tovar priamo pomocou faktúry, prípadne môžete pre výdaj (predaj) použiť registračnú pokladňu. Ktorý spôsob výdaja zvolíte závisí od zvyklostí a povahy firmy.

Vydanie tovaru zo skladu vytvorením výdajky

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Výdajky na zobrazenie zoznamu výdajok.
  2. Presvedčte sa, či rozbaľovací zoznam Sklad obsahuje názov skladu, pre ktorý chcete vytvoriť novú výdajku.
  3. Použite tlačidlo Nový na pridanie položky do uvedeného zoznamu. Zobrazí sa sprievodca Nová výdajka. V sprievodcovi je potrebné zvoliť spôsob vytvorenia výdajky, druh pohybu, číslo a dátum vytvorenia novej výdajky a obchodného partnera. Pokračujte stlačením tlačidla OK.
  4. Zobrazí sa formulár Výdajka. Na výdajke pridávajte položky pomocou tlačidla Nový v oddiele Položky dokladu.
  5. Po stlačení tlačidla OK vo formulári Výdajka je vytvorenie výdajky ukončené.
Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Výdajky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu výdajky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.
Príbuzné témy