Pomocník systému OBERON
Vytvorenie reklamácie/servisu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Vytvorenie reklamácie/servisu

Vytvoriť novú reklamáciu/servis je možné zaevidovaním reklamácie/servisu do knihy Evidencia reklamácií a servisu.

Postup vytvorenia reklamácie/servisu

 1. V ponuke CRM zvoľte položku Evidencia reklamácií a servisu.
 2. Stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca, v ktorom zvoľte Typ záznamu a Kategóriu zákazníka. Pod pojmom Obchodný partner sa myslí každý podnikateľský objekt. Fyzická osoba znamená, že ide o osobu, ktorá nie je podnikateľom (živnostníkom).
 3. V ďalšom kroku zadajte kontaktné údaje zákazníka.
 4. Zadajte údaje k reklamácií/servisu:
     - dátum dokladu nákupu,
     - číslo dokladu nákupu,
     - typ dokladu nákupu,
     - dĺžku záručnej doby,
     - počet dní v predchádzajúcom servise.
 5. Zadajte všeobecný popis reklamácie/servisu a predpokladaný počet dní, počas ktorých bude reklamácia/servis vybavená.
 6. Otvorí sa formulár Reklamácia/servis. V záložke Položky zadajte tovar alebo službu určené na reklamáciu alebo servis.
 7. V záložke Popis chyby a podmienky uveďte podrobný popis chyby a podmienky reklamácie/servisu.
 8. V záložke Udalosti je možné zadať udalosti podľa priebežného stavu vybavenia reklamácie alebo servisu: zaevidovanie, prijatie, presun do interného servisu, prijatie z interného servisu atď.
 9. V záložke Vybavenie sa zadávajú informácie ohľadom vybavenia reklamácie/servisu - dátum a čas opravy, oznámenia a ukončenia, spôsob vybavenia a ďalšie. Zadáva sa tu aj popis opravy (vybavenia).
 10. V záložke Vyúčtovanie sa zadáva materiál a práca, ktoré boli použité pri reklamácii alebo servise. Pridaná môže byť skladová karta alebo neskladová položka (doprava, práca a pod.). Pri vložení skladovej položky sa vytvorí skladový pohyb. Ku každej položke môžete zvoliť, či zákazník platí(zákazník neuhrádza v rámci záruky alebo zákazník uhrádza).
Zmeniť stav reklamácie/servisu je možné dvojklikom na ikonu stavu alebo stlačením tlačidla Možnosti a vybratím položky Zmena stavu reklamácie/servisu.
Príbuzné témy