Pomocník systému OBERON
Formulár Typ reklamácie/servisu

Formulár Typ reklamácie/servisu umožňuje definovať, resp. upraviť už definovaný typ reklamácie/servisu v knihe Evidencia reklamácií a servisu modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulára Reklamácia/Servis, záložka Základné, tlačidlo výberu  pri poli Typ záznamu - otvorí sa číselník Typy reklamácie/servisu, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Typ reklamácie/servisu

Názov

Zadáva sa pomenovanie typu reklamácie/servisu.

Druh záznamu

Vzhľadom na to, že typy reklamácie/servisu si môžu používatelia podľa potreby vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type reklamácie/servisu jednoznačne určené, k akému druhu reklamácie/servisu prislúcha. Na základe druhu reklamácie/servisu sa program rozhoduje, ako bude s daným záznamom pracovať. Druhy reklamácie/servisu sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať. Druhy reklamácie/servisu v Evidencii reklamácií a servisu sú tieto:

Príbuzné témy