Pomocník systému OBERON
Vyúčtovanie reklamácie/servisu

Fakturácia > Začíname pracovať > Vyúčtovanie reklamácie/servisu

V tejto téme Pomocníka sú popísané spôsoby vyúčtovania reklamácie/servisu.

Základné informácie

V prípade, že zákazník za reklamáciu/servis neplatí (napr. pri záručnej oprave), nie je potrebné vystavovať pokladničný doklad, resp. faktúru. Vybaviť reklamáciu je možné odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím (tlačový výstup Odovzdávací protokol).

Vyúčtovanie v Pokladnici OBERON

 1. V ponuke Sklad zvoľte položku Pokladnica OBERON.
 2. Otvorí sa pokladnica, v oddiele Základné  stlačte tlačidlo Reklamácie a servis. Pokiaľ sa v ňom uvedené tlačidlo nenachádza, v oddiele Systém  stlačte tlačidlo Systém. Otvorí sa formulár, v záložke Nastavenia stlačte tlačidlo Nastaviť. V záložke Vrchný panel, sekcia Základné stlačte tlačidlo Definovať. Vyhľadajte tlačidlo Reklamácie a servis a nastavte zobrazovanie na Zobraziť v paneli. Po uložení sa bude tlačidlo Reklamácie a servis zobrazovať v Pokladnici OBERON v záložke Základné
 3. Po stlačení tlačidla Reklamácie a servis sa otvorí Evidencia reklamácií a servisu.
 4. Vyberte reklamáciu/servis, ktorý chcete vyúčtovať, a stlačte tlačidlo OK.
 5. Položky reklamácie/servisu sa pridajú na účet.
 6. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu. Vyberte spôsob úhrady a stlačte tlačidlo Tlač.
 7. Pokladničný doklad sa zaeviduje (vytlačí).

Vyfakturovanie reklamácie/servisu

 1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
 2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad.
 3. Zvoľte spôsob vytvorenia novej pohľadávky - Iný spôsob vytvorenia dokladu - Evidencia reklamácií a servisu. Stlačte tlačidlo Ďalej.
 4. Zadajte číslo, prípadne vyberte záznam z Evidencie reklamácií a servisu, z ktorého sa naimportujú údaje do novej pohľadávky. Stlačte tlačidlo Ďalej.
 5. Zadajte, prípadne upravte základné údaje novej pohľadávky.
 6. Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera. Stlačte tlačidlo Dokončiť.
 7. Otvorí sa formulár Pohľadávka s načítanými položkami dokladu. Zvoľte formu úhrady faktúry. Ak bude faktúra uhradená v hotovosti, je potrebné jej úhradu zaevidovať na Pokladnici OBERON - viac v téme Úhrada faktúry v hotovosti.
 8. Stlačením tlačidla OK sa faktúra uloží.
Príbuzné témy