Pomocník systému OBERON
Skladové pohyby

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Skladové pohyby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Skladové pohyby v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy